21.02.16 11:08
Hei,
jeg skriver en oppgave som handler om "Social Role Valorization". Litteraturen er på engelsk og jeg strever med å finne et norsk ord for valorization, aufwerten... oppskrive og revaluere har jeg funnet, men verken jeg eller mannen min (som er norsk :) ) er sikre om det passer i forholdt til sosiale roller... virker mere at ordnene brukes i forholdt til penger eller eiendom osv...
Noen som har en bedre ide?

21.02.16 11:36
Samme med ordet devalue. Har brukt å devaluere så långt, men syns ikke det passer helt...

21.02.16 16:05, Mestermann no
Stor engelsk-norsk ordbok har følgende oversettelse av valorisation: Vurdering av verdi eller betydning. For
valorize har Oxford: give or ascribe value or validity to: the culture valorizes the individual.
Du kan kanskje bruke: tilskrive eller tillegge verdi/validitet.
Aufwerten på norsk er oppvurdere eller oppskrive verdien av noe.

For devalue kan du bruke nedskrive, nedvurdere, redusere verdien av.

22.02.16 22:10
Jeg er enig i at gode forslag er
Tilskrive verdi / Verditilskrivelse ev. Verditilegnelse
Men man bør også kunne bruke Verdsette(lse). Verdsettelse brukes i to nyanser:
1. Helt nøytralt hvor man på mer objektivt grunnlagt tilskriver noe en høyere eller lavere verdi (den kan til og med være negativ), slik f.eks. en takstmann gjør, og
2. Som uttrykk for en (mer subjektiv) annerkjennelse av noe man synes er bra.

Det også mulig (fortrinnsvis i mer akademisk sammenheng) å kunne bruke Valuere.
(ev. Evaluere, men Evaluere brukes fortrinnsvis om en vurdering i ettertid av noe som allerede har skjedd).