26.02.16 14:38
Stichwörter: kompliment
Hei,

jeg vil bare gjøre oppmerksom på at ordet KOMPLIMENT nå er tillatt som både
hannkjønnsord og intetkjønnsord.

http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/hva-skjer/Aktuelt/2015/no-kan-du-skrive-eit...
kompliment

(Lenken skulle egentlig stå i en linje, men vises i to.
Den ender med .../no-kan-du-skrive-eit-kompliment)

bkm