01.03.16 18:03
Hei alle sammen
.bruker tyskere samme uttrykk for å skru av lyset Som for å skru av tv?
Einschalten/ausschalten
Mvh Mats

01.03.16 18:39
ja, eller anmachen, ausmachen.

01.03.16 21:00
Takk for det. Slike ting er ofte litt vanskelig å få tak på...