07.03.16 12:52
Stichwörter: tellemåte, uttale av tall
Hei. Hvordan sier man 1989, 1990 og 1961

07.03.16 15:08
nittenåttini, nittennitti, nittensekstien

http://forskning.no/sprak/2008/08/enogseksti-eller-sekstien

07.03.16 15:24
Hvor langt er man per idag kommet i Tyskland?

http://www.verein-zwanzigeins.de/

07.03.16 17:30, Mestermann no
Ja, svaret 15:08 gir er selvsagt helt riktig, men det er altså svært mange norsktalende som ikke sier det på denne
måten, som er hva normen foreskriver, men bruker den gamle rekkefølgen man kjenner fra tyske tallord, og som
på norsk kalles "den gamle tellemåten".

Det kan tenkes det er denne forvirringen som er grunnen til at spørsmålet er blitt stilt, og derfor fortjener det et
mer utdypende svar:

Nittenåttini (1989) og nittensekstien (1961), som er den anbefalte normen, blir også ofte uttalt:
Nittenniogåtti, nittenenogseksti (altså analogt til tysk)

Tilsvarende gjelder for alle tallord over fra 20 til 99. Man vil høre "enogfemti" omtrent like ofte som "femtien".

Når det gjelder tallene i rekkene 20-40 kommer dessuten nok en alternativ, utbredt uttale til, iallfall på østnorsk og
i det store byene, nemlig at
20 kan uttales tjue eller tyve
30 kan uttales tretti eller tredve
40 kan uttales førti eller førr.

Husk også på at tallet 7 kan uttales sju eller syv.

Tallet 27 kan altså uttales: tjuesju, tjuesyv, sjuogtjue, syvogtjue, syvogtyve (men aldri tyvesyv/tyvesju).
Tallet 35 kan uttales: trettifem, femogtretti, femogtredve (men aldri tredvefem).
Tallet 41 kan uttales: førtien, enogførti, enogførr (men aldri førrén).

Den nye tellemåten, som logisk nok setter tallene i riktig rekkefølge, slik at tierne kommer foran enerne, og
dermed blir regnet for å være vanskeligere å misforstå, ble innført i 1951, altså for 65 år siden, men har ikke greid
å fortrenge den gamle. I stedet eksisterer de side om side. En av årsakene er antagelig at den nye tellemåten ikke
følger det typisk tung-lette uttalemønsteret på norsk, mens den gamle gjør det, og derfor lettere melder seg,
spesielt i østnorsk tale.

Se også: https://no.wikipedia.org/wiki/Den_nye_tellemåten

07.03.16 21:41
Det må jeg si var et utførlig og godt svar, Mestermann!

08.03.16 01:19
Super Zusammenfassung, Mestermann, habe ich mir ausgedruckt und zum Nachschlagen abgelegt.
Vielen Dank für die Mühe!

@ 15:24
På tysk bruker alle fortsatt "den gamle tellemåten".

JM

08.03.16 09:34
På tysk bruker alle fortsatt "den gamle tellemåten".
Men merkelig nok får jeg (tysk) meg ikke til å si tallene på norsk på den tyske måten.

12.03.16 12:05
Jeg brukte trettiende og ble ikke forstått, men tredevte var mitt i blinken ;) Ellers har jeg begynt å bruke stort sett den gamle måten å uttrykke tallene fordi alle nordmenn rundt meg bruker den. Kun min norsklærer er ikke innforstått, han mener jeg skal bruke den "riktige" måten, og når jeg bruker kjem korrigerer han med en gang: du mener kommer ;)

13.03.16 21:49
Hvilken måte man benytter er nok også aldersbetinget. Jeg bruker utelukkende den nye
måten, og tror også at de fleste på min alder (tidlig i 20-årene) gjør det samme.
Derimot benytter foreldrene mine stort sett den gamle måten. Muligens er den nye måten i
ferd med å ta over, bare at det går veldig sakte.

13.03.16 22:21, Mestermann no
Veldig sakte. Og jeg tror det er mer avhengig av miljø og sted enn alder, for blant dem jeg kjenner som er tidlig i
20-årene, er det nokså vanlig å si tyve, tredve og førr, iallfall nesten like vanlig som tjue, tretti og førti. De fleste
tenker ikke så mye over det, slik at det er vanlig å blande former, og det tror jeg gjelder i alle aldersgrupper.

Du kan altså risikere at du ber noen om telefonnummeret, og så svares det "toogtyve førtién tjuetre treogførr". Det
er jo ikke spesielt klart. Eller kanskje det er en strategi for at du ikke skal oppfatte telefonnummeret. :-)

14.03.16 07:17
Jeg tror den personen mente hvordan man sier det på tysk og ikke norsk.

14.03.16 22:48, Mestermann no
Hvis du sikter til 21:49, så antar jeg at vedkommende er norsk og refererer til norske forhold. Det finnes riktignok
en forening i Tyskland som vil innføre tilsvarende tellemåte også der, men jeg har aldri møtt noen - uansett alder -
som i fullt alvor faktisk sier "zwanzigeins", og ikke einundzwanzig.