12.03.16 20:51
Stichwörter: anke kjæremål, Erinnerung (jur.)
Hallo!

Ich bin auf der Suche nach dem norwegischen Wort "Erinnerung" in Zusammenhang mit einem Gerichtsurteil. Es geht um die möglichen Rechtsmittel, die gegen eine Kostenfestsetzung eingelegt werden können. Hier werden die Rechtsmittel "sofortige Beschwerde" = anke und "Erinnerung" =? genannt.
Ist es so banal und einfach mit "påminnelse" übersetzbar?
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Danke sagt Mattis

12.03.16 21:55, Mestermann no
Nein, påminnelse ist es jedenfalls nicht, denn dass wäre eine Mahnung.

Ich schlage im Deutsch-Norwegischen Wörterbuch nach, finde aber keine Übersetzung des juristischen Begriffes.
Wikipedia hat auf diese Seite - https://de.wikipedia.org/wiki/Erinnerung_(Recht) - keinen Hinweis zu Seiten in
anderen Sprachen.

Ich bin kein Jurist, aber ich vermute dass anke genügt.
I norsk rett anker man en rettsavgjørelse, eller man påkjærer den (det er synonymer).

Der Eintrag im deutschen Wikipedia macht mich nicht viel klüger; vielleicht könnte jemand in Laiensprache
beschreiben, worin der Unterschied zwischen Beschwerde und Erinnerung besteht?

12.03.16 22:04
Das Problem ist, dass es im Deutschen offenbar einen Unterschied zwoschen der "sofortigen Beschwerde" und der "Erinnerung" gibt. Wenn ich im Norwegischen jedoch recherchieren komme ich für beides auf "anke"...
Gruß Mattis

12.03.16 23:00
Erinnerung gleich innsigelse ?

12.03.16 23:10, Mestermann no
Hier die Definition von innsigelse im Jusleksikon:

innsigelse: innvending på rettslig grunnlag mot krav eller påstander fremsatt av motparten.

12.03.16 23:11, Mestermann no
Und hier von Store norske leksikon:

Innsigelse, i rettergang en innvending som går ut på å bestride riktigheten av et krav eller en påstand fra
motpartens side. En materiellrettslig innsigelse gjelder selve det reelle forholdet, f.eks. at en viljeserklæring er
ugyldig på grunn av tvang eller svik. En prosessuell innsigelse går ut på at saken eller et enkelt rettergangsskritt
av formelle grunner ikke kan fremmes.

13.03.16 19:32
Vielen Dank Westermann für Deine tolle Unterstützung.
Gruß Mattis

13.03.16 19:33
UPS, ich meine natürlich Mestermann.

14.03.16 18:16
NEI, NEI, NEI!

1. Anke og kjæremål har aldri vært det samme - annet enn at de begge HAR representert angrep mot en rettsavgjørelse, men mot hver sine avgjørelsestyper.

2. Siden 2008, (da den nye tvisteloven trådte i kraft), forsvant begrepet "kjæremål" fra norsk rett, (både i sivilprosess og straffeprosess). Nå heter ALLE formelle angrep på rettsavgjørelser med rettsmidler "anke". Ordet kjæremål eksisterer altså ikke lenger i aktivt rettsspråk.

(Innen forvaltningen heter formelle angrep mot avgjørelser "klage" så lenge de er rettet til et overordnet forvaltningsorgan. Dog unntak for angrep på klageinstansens avgjørelse i trygdesaker. Disse kan påklages videre med en "anke" til Trygderetten som formelt er et forvaltningsorgan.)

At pressen aldri fikk med seg pkt 1, og knapt heller har fått med seg pkt 2, er et sørgelig, (men i noen grad forståelig), faktum.

Når det gjelder forholdet mellom "anke" og "innsigelse", så brukes "innsigelse" på to litt forskjellige måter i rettssammenhenger:

For det første kan det brukes som betegnelse på det enkelte argument i en anke. f.eks. "I anken fremmes flere innsigelser mot dommen". Det kan også representere en muntlig klage under en prosess: "Aktoratet har innsigelser mot at forsvareren vil legge frem disse dokumentene for retten, uten at aktor har fått se dem først." - som det som regel tas stilling til muntlig der og da, uten mer formaltieteter. En slik (muntlig) prosessledende avgjørelse, kan jo da imidlertid avstedekomme en formell saksbehandlingsanke fra den som ikke fikk rettens medhold.

"Innsigelse" har imidlertid ingen spesifikk juridisk betydning. Begge eksemplene ovenfor gjenspeiler i grunnen bare ordets bruk i språket i alminnelighet.

14.03.16 18:18, Mestermann no
JA, JA, JA, jeg er som jeg nevnte ikke jurist, så dette var en viktig oppklaring. Jeg har bare gjengitt hva ordbøkene
skriver, her f.eks. Synonymordboka:
påkjære:appellere, anke, bringe inn for høyere rett