15.03.16 09:17
Stichwörter: avik
Nå maser jeg veldig...går det greit å si dette sånn?
"Behandling av et avvik (HMS)" kan man sie det sånn på tysk?
"Bearbeitung unerwünschter Vorfall"

15.03.16 10:51
Vorfall betyr kort og godt hendelse. En uønsket hendelse kan for såvidt
være et avvik fra en eller annen standard,men allment heter avvik
Abweichung eller Abweichen ( von ).
Oddy

15.03.16 11:21
Takk Oddy

15.03.16 11:58
"Bearbeitung eines unerwünschten Vorfalls" er en bra oversettelse.