16.03.16 10:53
Stichwörter: ledd
"færre ledd mellom topp og bunn i organsisasjonen"
noen som også kan hjelpe meg med denne?

16.03.16 15:39
Verflachung der Betriebshierarchie.