19.03.16 12:09
Arne Paasche Aasen har skrevet diktet "De nære ting". Første verselinje lyder: "Ditt sinn monne flyve så vide omkring". Hjelpeverbet monne er lite brukt på denne måten i dag (preteritumsform),og det betyr ifølge ordboka "ville, skulle". Forslag til oversettelse: "Dein Gemüt möchte fliegen so weit herum". Kanskje bruker man et anna hjelpeverb?

19.03.16 17:12, Mestermann no
Her kan du bruke mag (pr. 3. p. sing. av mögen), eller kanskje også konjunktivformen möge (men det vil virke
veldig høytidelig).

20.03.16 13:52
Eine kleine Ergänzung:

“Herum“ ist in diesem Zusammenhang sehr umgangssprachlich. Besser ist es, “omkring“ hier mit “umher“ zu
übersetzen.