26.03.16 18:34
Stichwörter: Ostern, påske
"Påske" (norr. paskar, fl.t.) har opphav i hebraisk. Hva viser "Ostern" tilbake på?
Takk.

26.03.16 23:02, Mestermann no
Mens påske, páskar, påsk, pasqua, pâques, páscoa, pasen, pascua, Па̣сха osv. kommer fra hebraisk "pesach",
"gå forbi" (den jødiske høytiden til minne om utfrielsen av Egypt, (eng. bet. for den jødiske høytiden også
"passover")), så henger det tyske Ostern og det engelske Easter sammen med betegnelsen på den første
vårmåneden, Ēosturmōnaþ, (tilsv. april) som skal være oppkalt etter en hedensk gudinne, Eostre, på
gammelhøytysk kalt Ostara, som ble feiret i denne måneden. Altså en vårgudinne. Men etymologien er en smule
usikker og omdiskutert. Man mener at navnet på gudinnen i gammelt angelsaksisk og germansk evt. stammer fra
en protogermansk rot, Austron, betegnende morgenrødens gudinne (sml gresk Eos og latin Aurora); i tilfelle
beslektet med øst, Ost, aust, east, este osv.

Her litt om mytologien:

https://www.forlagsliv.no/blog/2016/03/26/paskeegg-og-andre-paskesaker/

27.03.16 23:58
Mange takk, Mestermann.