29.03.16 17:29
Stichwörter: gammel innskrift på byport
På byporten i Freiberg/Sachsen leste jeg følgende innskrift: " Eintracht bricht Not , Zwiwtracht
bringt Tot, gemeinwohl geht über dein Mahl"

Hva betyr dette? Kan noen hjelpe? Kanskje det er noen fra Freiberg som vet. Håper jeg har skrevet
av korrekt. Kanskje skrevet på dialekt fra gammelt av?

Hilsen Jeanette

29.03.16 18:06, Mestermann no
Innskriften skal lyde "Eintracht bringt Not, Zwietracht bringt Tod, Gemeinwohl geht über dein Wohl".

Det betyr: Enighet bringer nød, splittelse bringer død, allmenhetens beste går fremfor ditt beste.

29.03.16 22:08
"bricht" var vel riktig, ikke "bringt" som ikke gir særlig mening:
enighet bryter nød

30.03.16 00:10, Mestermann no
Det har 22:08 selvsagt helt rett i. Ellers gir det jo ikke mening.

Altså: Enighet bryter nød, splittelse bringer død, allmenhetens beste (det almenne vel) går foran ditt beste (ditt
vel).