29.03.16 17:54, jakobls
Stichwörter: s-passiv
Hei,

jeg har spørsmål til hvordan jeg kan formulere en norsk s-passiv-konstruksjon på tysk. Det gjelder følgende
setning:

"Det kan argumenteres for at..."

Jeg har lest her: http://heinzelnisse.info/wiki/Passiv , men har ikke funnet noe som kan hjelpe meg. Det
spesielle med setningen over er at den også har med preposisjonen "for". Håper noen har mulighet til å
hjelpe meg her.

29.03.16 21:55
Es laesst sich argumentieren dass....

30.03.16 11:13
Trenger man "for" på norsk hvis "at" følger?
Det kan argumenteres at denne setningen ikke trenger "for".

30.03.16 23:54
Selv om "argumentere at" jo egentlig er en ganske praktisk konstruksjon, er det etter
min mening feil, og i alle fall ikke særlig god norsk. Et søk i en base med norske
papiraviser viser at uttrykket brukes sjelden. I stedet brukes uttrykk som "argumentere
for at", "a. mot at" eller "a. med at".

31.03.16 06:42
Et Google-søk med "det kan argumenteres at" og "det kan argumenteres for at" viser antall reelle dokumenter i forhold 171:202. Helt feil kan den korte versjonen altså ikke være, men engelskpåvirkning kan ikke utelukkes (it can be argued that).

01.04.16 18:27
"Han argumenterte at de måtte gå" er feil norsk.
Det samme gjelder "Det kan argumenteres at".

Man argumenterer for eller imot noe.
Se bokmålsordboka: http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=argumentere&ant_bokmaal=5&...

Drit i Google. De bare prøver å lure deg!

02.04.16 12:31
At Google (de) prøver å lure noen, er kvalifisert tull. Søkeresultatet gjenspeiler bare folks språkbruk, og når de to uttrykksmåtene er så likt fordelt, kan man ikke lenger snakke om feil. Det kan du gjerne mislike, men slik er det bare. Og hverken det første eller siste slaget som konvensjonelt språk har tapt.

03.04.16 12:40, Geissler de
Når jeg søker „det kan argumenteres at“, får jeg utelukkende treff på dansk på den første
resultatside.

03.04.16 13:51
Det er fordi du googler fra Tyskland. Jeg (i Norge) får utelukkende treff på norske sider på de første fire resultatsidene (aller først kommer Heinzelnissen), og først på side fem dukker det opp en dansk side. Du kan innskrenke søket med site:no, men da får du færre treff fordi f.eks. .com ikke blir med.

03.04.16 23:36
Joda, Google ikke bare prøver å lure oss - de har lurt de fleste av oss allerede: Vi er Googles digitale leilendinger.

Siden Googles søkealgoritmer er hemmelige aner du forøvrig ikke hva slags kriterier de velger ut etter og prioriterer etter i presentasjon av søkeresultat, og du har ingen som helst aning om det du ser er det samme som andre ser som resultat av samme søk (- slik som det tydeligvis allerede fremgår her ...).

Google er et monster!

04.04.16 06:39
Google er en trussel mot filologer som mener man bare kan støtte seg på korpus i papirdatabaser fra det forrige århundre, som mener de er språkets navle.

Google er din venn!

05.04.16 09:29, Mestermann no
Sammenstillingen "det kan argumenteres at", gir ikke god mening. Man kan nemlig vanligvis argumentere for eller
mot noe, og det vanlige er at man angir hva det argumenteres for eller mot. Å argumentere på norsk vil si at man
fremsetter argumenter i diskusjon, man diskuterer med argumenter som begrunnelse for og imot.

"Jeg argumenterer for mitt synspunkt" er den riktige og vanlige formuleringen, "jeg argumenterer mitt synspunkt"
er åpenbart ikke korrekt norsk. Følgelig må det også hete "det kan argumenteres for at mitt synspunkt er riktig",
slik det også "kan argumenteres for det motsatte synspunkt".

Formuleringen "det kan argumenteres at", er åpenbart påvirket av engelsk: "It could be argued that...", men på
engelsk betyr "argue" ikke bare å argumentere (diskutere), men også å hevde, påstå, fremsette en påstand, jf.
"arguably", som på engelsk betyr "muligens", "kanskje".

Hvis vi bytter ut "argumenteres" i det uttrykket vi diskuterer her, med "hevdes" eller "påstås", ser vi det straks: Da
trenges ikke "for" eller "mot": "Det kan hevdes at", "det kan påstås at."

Det kan tenkes at usus av ordet er på gli på norsk, det ville ikke forbause meg. Men jeg tror ikke denne
formuleringen er gjengs norsk forløpig, og iallfall ikke det vi kaller god eller stilsikker norsk. Det smaker for mye av
det engelske uttrykket. Da vil jeg nok anbefale å bruke "hevdes" eller "påstås".

Et trunkert søk gir forøvrig for meg 19.000 resultater for "det kan argumenteres for at", mot 4.700 resultater for
"det kan argumenteres at".

05.04.16 14:08
Bra argumentert, Mestermann!