06.04.16 09:32
Stichwörter: cesur, Zäsur
Cesur er definert som pause eller hvilepunkt i metrikk/musikk. Kan det også forstås eller brukes slik som tysk Zäsur, dvs. et skille mellom to epoker?

06.04.16 13:31, Mestermann no
Jeg har en sjelden gang på norsk sett cesur brukt i overført betydning som på tysk, altså som skille eller kort
pause mellom to epoker eller perioder, eller i en tankerekke. De norske ordbøkene angir bare den metriske eller
musikalske betydningen, så det er nok ikke noen særlig utbredt bruk av ordet.

Det enkleste er nok å bruke skille, pause eller hvilepunkt.

06.04.16 18:12
Takk, Mestermann. Skille får duge, selv om det ikke helt formidler det som ligger i Zäsur eller Einschnitt. Kan du ikke bruke cesur av og til i overført betydning slik at ordet får innpass i det norske språket?

06.04.16 18:43, Mestermann no
Du kan også bruke snitt, vendepunkt, forandring.