09.04.16 12:39, Bjoern
utskudd

Heinzelnisse oversetter utskudd med "Auswurf"

Auswurf mener på tysk jo helst slimen som blir hostet ut: http://symptomat.de/Hustenschleim

Kan det og være meningen med utskudd? I min tospråklige uskyldighet ville jo heller ha oversatt utskudd bokstavelig med "Ausschuß" - altså ting som det hefter store mangler ved - ofte i forbindelse med fabrikasjon...

09.04.16 15:25
Utskudd er en kriminell eller asosial person, pøbel, pakk. Egentlig 'noe som er vraket eller skutt ut.'

09.04.16 15:36
I ordboka blir Auswurf oversatt med 1 opphostet slim, spytt 2 (overført betydning) avskum, utskudd
Der Auswurf der Mensheit. - menneskehetens avskum.

09.04.16 15:37
Menschheit

09.04.16 15:47, Bjoern de
Ja, men i så fall blir det ett annet ord på tysk. "Auswurf" betyr ikke en person eller en flerhet av personer. En får heller da oversette utskudd med avskum = "Abschaum" på tysk.

Er du sikkert på at utskudd ikke også kan betegne ting? Fordi den direkte oversettelsen til tysk er jo "Ausschuß". Og det passer jo på en måte også. Ting som er udugelige, ubrukbart pga feil. Ting, som er blitt til overs... på tysk blir "Ausschuß" vanligvis bare brukt om ting.

09.04.16 15:51, Bjoern de
Men det er ingenting som heter der "Auswurf der Menschheit på tysk" - heller ikke i overført betydning. Mitt norsk er blitt ganske dårlig, men det er ikke mitt tysk ;-).

Då må det bli der "Abschaum der Menschheit"

09.04.16 18:34
Jeg fant oversettelsen "der Auswurf der Menschheit" i Kunnskapsforlagets ordbok. Det er ikke mitt påfunn. Men selvfølgelig kan man si: menneskehetens avskum > "Abschaum der Menschheit".

Betegnelsen utskudd kan man på norsk også bruke om defekte spirer eller blad på planter.(defekte Sprossen einer Pflanze) Slike utskudd skjærer man gjerne bort, fordi de ikke er brukbare.

09.04.16 18:39
Det skal være: defekte Sprosse

09.04.16 19:04
Forsto jo det, at oversettelsen kom fra en
ordbok :-) Men der bommet kunnskapets
forlag altså i tysken ;-) Som Du skildrer
ordets betydning ville eg at den beste
overfø ringen er Abschaum; Ausschuss...
meningen som står bak er jo det
udugelige - enten ved ett menneske eller
en sak.
"Auswurf" derimot brukes kun om slim
som er hostet ut...

09.04.16 19:25
Må rette: antakelig kan "Auswurf" virkelig
også brukes nedsettende om en
menesekegruppe... jamfør:

http://www.duden.de/rechtschreibung/
Auswurf

Kan ikke huske å ha lest eller hørt det i
den meningen. Det må være ganske
litterært eller antiquært...hører vel heller
hjemme til en annen tid i tyskland 8-|

09.04.16 19:30
Hovedbetydningen forblir allikavel slim,
som er blitt hostet ut. Så det ville i hvert
fall vært bedre å oversette med
Abschaum; Ausschuß medmindre det kan
også bety slim på norsk...

09.04.16 20:55
Daneben: Ausschuss bedeutet auch
kommite,utskudd aber nicht, doch
Schwedisch: Utskott.

09.04.16 21:00
10.04.16 04:03, Mestermann no
La oss holde komiteene (utskott) utenfor, for enkelhets skyld. :)

Utskudd betegner ganske riktig noe som ikke hører med i fellesskapet, muligens en avviker. Betydningen er altså
stort sett negativ, men ikke utelukkende.

Opprinnelsen er uklar, den kan komme av en hortologisk betegnelse, altså planteskudd som blir skåret bort, eller
det kan komme av at noe skytes ut fra fellesskapet, fjernes. Det har ikke samme opprinnelse som "Auswurf" på
tysk, i betydningen opphostet slim. Det ville på norsk hett utspytt, spytt, opphostet slim.

Jeg er ukjent med at Auswurf på tysk kan brukes med samme betydning som utskudd på norsk; i tilfelle tror jeg
det er sjeldent forekommende. Det er uansett ikke samme ord.

Avskum (Abschaum) er noe annet igjen, idet det ikke betegner en avviker, men en eller flere entydig foraktelige
eller nedrige personer.

10.04.16 12:42, Bjoern de
Egentlig så er det jo ganske enkelt siden Google vet alt ;-)

https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=Auswurf+Husten

=> 326 Tusend innlegg med kombinasjonen Husten og Auswurf

https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=%22Auswurf+der+Gesellschaft%22&start=0

=> 3 tusend innlegg med uttrykket "Aufwurf der Gesellschaft"

og så finnes der vel også

https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=%22Auswurf+der+Menschheit%22

=> rund 5 tusend innlegg med "Auswurf der Menschheit"

Så der finnes sikkert 30 ganger så mye innlegg, hvor det dreier seg om opphostet slim enn om avskum. Men uten tvil: Auswurf kan tydeligvis også ha betydningungen "avskum". Men i dette tilfellet ville det alltid bli brukt med ett Genetiv-Objekt etterpå. Og jeg tviholder på meningen at det er ganske gammaldags å snakke om "Auswurf der Gesellschaft". Mange lenker ved google viser til gammle ordbøker i fra 1800 eller det tidlige 1900-tallet:

https://books.google.de/books?id=HZREAAAAcAAJ&pg=PA353&lpg=PA353&dq=...

Her:

http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Auswurf+[selten]+[Abschaum]+[beleidigend].h...

står det at ordets betydning som avskum er sjeldent.

Og når Auswurf blir direkte oversatt til utskudd så vil det bare føre til tyske pasienter som beskriver sine respirasjons-lidelser hos legen som "hoste med utskudd". Og det ville vist være feil på norsk, forsto jeg ;-)

Eg foreslår derfor som oversettelse i heinzelnisse:

utskudd -> Abschaum (über Menschen); Ausschuss (über Dinge)

Da er det også klart at det er ikke Komiteen, som er ment. Om en absolutt vil ha ordet "Auswurf" med, så kunne det jo blitt "Abschaum, Auswurf (über Menschen); Ausschuss, Auswurf (über Dinge)"