10.04.16 09:26
Stichwörter: Ernte, Erntegeräte, høst, høste, høstemaskin, innhøstning, innhøstningsmaskin
Hi,

was ist das beste norwegische Wort für Erntegeräte?
høstemaskiner?

Danke

10.04.16 10:38
Innhøstningsmaskiner.

10.04.16 12:18
hva er forskjellen på høst og innhøst?

10.04.16 12:20
Fragestellering: Innhøstingsmaskiner gibt nur 980 Treffer bei google, høstemaskiner über 4000...
also kann das ja nicht so falsch sein mit høstemaskiner oder?

10.04.16 15:39, Mestermann no
Selv ville jeg brukt innhøstningsmaskin, men jeg antar at begge former brukes, og tydeligvis "høstemaskin" mest -
jeg bor i byen og driver lite med innhøstning...

Så til forskjellen på innhøstning og å høste, men la oss først gjøre det klart at Ernte = høst i betydningen avling,
grøde (ikke i betydningen årstiden høst/Herbst), og at ernten = høste inn, berge, høste.

Ordboken har følgende definisjoner:

Innhøstning = det å høste(s) inn; arbeide med å høste inn (særl. korn).
Høste = meie, skjære, plukke av og berge inn, bringe under tak (særl. korn ell. bær og andre brukbare deler av
dyrkede, sjeldnere av viltvoksende vekster); (brukt absolutt, uten obj.:) "se på himmelens fugler..."; i forbindelsen
høste inn: se innhøste.

Så det er ikke egentlig noen forskjell i betydningen når det kommer til det rent praktiske arbeidet i åker og eng.

Forskjellen er vel rent språklig: "høste" kan brukes mer utvidet, f.eks. absolutt, uten objekt: "Se på himmelens
fugler: De sår ikke, de høster ikke, de samler ikke i lader, og eders himmelske Fader før dem allikevel. Er ikke I
meget mere enn de?" (Matt. 6.26).

Høste blir også brukt i utvidet, overført betydning, og ikke bare om det konkrete innhøstningsarbeidet:

Høste fruktene av noe; få, nyte godt av utbyttet, resultat(et) av noe (særlig av et arbeide)
"...rik grøde vil modnes for ham, som høster i mørke" (Ibsen, Kongsemnerne) = for ham som vinner sine seire ved
mørkets hjelp (djevelen).
"Slik, som du sår, du engang høster" (Ibsen, Peer Gynt) = du får lønn etter fortjeneste.
"Andre skal høste der, hvor jeg sår" (Øverland) = andre skal nyte fruktene av mitt arbeide.
"Høste hvor man ikke sådde" = oppnå et gode uten eget arbeide
"ifall du løgnen sår, du høster tårer" (Ibsen) = benytter du deg av løgn, får du bare sorg og gremmelse av det.
"Den som sår vind, høster storm" (ordspråk)
"Foredraget høstet stort bifall".
"Høste laurbær".

10.04.16 16:23
Tusen takk für die ausführliche Antwort

10.04.16 16:25
Hvorfor i åker og eng og ikke på åker og eng?

10.04.16 18:05, Mestermann no
Man kan si begge deler.

10.04.16 18:12
ok takk igjen. Aber es hat die gleiche Bedeutung oder?

10.04.16 22:35
De elsket i åker og eng.
De sådde på åker og eng.

11.04.16 00:21, Mestermann no
Ob man "han arbeidet på åkeren" oder "han arbeidet i åkeren" sagt, ist die Bedeutung gleich. Das erste wirkt
vielleicht ein wenig mehr konkret, das zweite mehr generell, aber der Unterschied ist wohl nur stilistische
Geschmacksache.

11.04.16 08:49
Ein deutlicheres Beispiel :
De elsket i høyet ( ikke på ). Sie machten Liebe im Heu ( nicht auf )
De elsket på plenen. ( Sie machten Liebe auf dem Rasen ( nicht im )
Wenn i oder im müsste das Grass fast einen Meter hoch sein.

13.04.16 06:05
Men man kan si at "hun la seg ned i gresset" selv om det er en nokså nyklippet plen det er tale om. Her blir det gjerne noe litt mer stilistisk a la det Mesermann skrev (00:21)

"Hun la seg ned på plenen/gresset" = Hun plasserte objektivt kroppen sin i vertikal med gresset som underlag.
"Hun la seg ned i gresset" = Hun la seg slik til at hun hadde den subjektive følelsen av å være omgitt av og i nærkontakt med levende natur. (Men vi kan ikke si "ligge i plenen" - uten at vedkommende er begravet der)