23.03.06 16:14, Gerd
Hei kjære hjelper,
jeg har funnet et substantiv nå lurer jeg på om man finner en tilhørende verb. Substantivet er „ærend” => „Auftrag, Besorgung, Einkauf”. Finnes det liknende, tilhørende verb til substantivet dette?
Jeg ville være takknemelige når en av dere kan løse gåten.
Ha det bra
Gerd

23.03.06 21:26
Å ha et ærend.

24.03.06 08:52
Då er det naturleg å seie "å gjere / utføre eit ærend (for nokon).

24.03.06 11:48, Gerd
Hei, takk skal dere ha.
Jeg beynte å lære norsk for noen år siden. Dengang har jeg notert „ærend (et) => Auftrag, Besorgung” og „ærende, ærender, ærendte, har ærendt”. Nå da jeg rydde opp mellom mine vokabler (eller gloser?) stusset jeg og kan nå rette det. „ærende” som verb er gal. Jeg vet ikke hvor ordet kommer inn i mine gloser. Kan det være at jeg har drømt det eller var det et troll som har trylet det inni?
Gerd

24.03.06 11:51, Gerd
„Jeg beGynte å lære norsk for noen år siden” er vel bedre?
Gerd