18.04.16 12:26
Hallo liebes Forum,

Ich habe Verständnisprobleme mit folgenden zwei Sätzen/Ausdrücken aus einem Maklervertrag:

"Opptrykk av ekstra salgsoppgaver"
und "Kostnad pr. eventuell tinglyst utleggsforretning".

kann mir da jemand helfen?

LG Susi

18.04.16 15:22, Drontus no
Der erste Satz heißt schon mal: "Das Drucken von zusätzlichen Exposés".
Den zweiten Satz sollten sich die Juristen unter uns angucken ;-)

20.04.16 05:22, Mestermann no
Utleggsforretning: gerichtliche Beschlagnahme
TInglyse: behördlich registrieren

20.04.16 13:35
Utlegg betyr tvangspant.
Jeg vet ikke om det finnes noe bedre tysk ord enn "Beschlagnahme".
(Det er altså ikke snakk om et "beslag" slik det brukes i daglig norsk, men et slags "beslag" av en prioritet til sikkerhetsrett).

21.04.16 22:24, Bjoern de
Det blir da vel Pfändung på tysk også. Beschlagnahme er noget annet - sikkert det samme som på norsk beslag...

22.04.16 04:57, Mestermann no
Jeg kan bare forklare dette på norsk:

Utleggsforretning betyr at en offentlig instans som har rett til det, etter bestemt prosedyre avgjør hvordan skyldte
penger skal kreves inn - enten via beslag av penger på konto eller ved å ta pant i eiendom eller gjenstander.

En utleggsforretning kan dal avgjøre at det skal tas pant for det skyldige beløpet i f.eks. et kjøretøy eller i en fast
eiendom. Om kravet ikke blir betalt, kan kjøretøyet eller eiendommen bli besluttet solgt av Namsfogden.

Når en utleggsforretning foretas, blir utkommet av tinglysforretningen tinglyst. Å tinglyse vil si at man registrerer
det gyldige, rettslige kravet. Dette koster en bestemt sum, et såkalt tinglysningsgebyr.