25.04.16 14:53
Hei til alle sammen,
jeg trenger hjelp igjen:

"Så in grunnen kan pengene, om det går i orden, komme godt med for oss alle tre."

Kan jeg oversette det slik:

Im Grunde, wenn alles passt, kommen wir alle drei mit Geld zurecht.

Hilsen
Nicole

25.04.16 15:30, Mestermann no
So im Grunde genommen, wenn alles klappt, können wir alle drei gut das Geld brauchen.

Komme godt med = bli til nytte.

25.04.16 16:37
- ikke bare "bli til nytte", men mest "bli til nytte fordi vi faktisk trenger [noe slikt]"

25.04.16 17:40, Mestermann no
I uttrykket at "noe blir til nytte", ligger det implisitt at det faktisk trenges (ellers ville det ikke vært til nytte).

25.04.16 20:31
Vel, nå endret du forklaringen fra "bli til nytte" til "blir til nytte", som jeg er enig i fordi det er forskjell på potensiell nytte og aktuell nytte - og "komme godt med" gir meg først og fremst en tanke om å løse aktuelle problemstillinger.

Altså forskjellen på "kjekt og ha" og "komme godt med".

25.04.16 20:32
- hmm.. skulle selvfølgelig vært "kjekt å ha"

25.04.16 23:36, Mestermann no
@20:31 Bli til nytte er infinitivsformen. Endringen i tempus medfører ikke noen betydningsendring.