26.04.16 09:44
Hei, hvordan skal jeg skrive setning: "Det har vært en drøm å jobbe med dyr siden jeg var liten/ung". Tusen takk for svar

26.04.16 11:15
Jeg synes du har skrevet setningen ganske bra som den er. Bruk "liten".

26.04.16 14:50
Siden kan generelt ha en dobbelt betydning: "Fordi" eller "fra [tidspunkt]", (i tillegg til bestemt form av "side").

Når man leser setningen slik du har formulert den, kan begge betydningene semantisk være mulige idet man leser "... siden jeg var ...". (Fortsettelsen kan potensielt være f.eks. "... siden jeg var blitt nektet å ha dyr hjemme da jeg var liten."

Det er først etter å ha lest hele setningen at man kan begynne å danne seg en mer sikker oppfatning om hva som er ment her. For å få frem meningen uten at det skal kunne oppstå et brudd i leseflyten for å avklare dobbeltbetydningen, kan du enten bytte ut "siden" med "fra", alternativt sette "helt" foran. Kombinasjonen "helt siden" er umulig å tolke som "fordi".

26.04.16 15:20, Mestermann no
Ditt forslag til setning vil nok bli forstått, men er ikke helt entydig, som 14:50 påpeker. Men for ikke å
overkomplisere dette:

Helt fra jeg var liten har jeg drømt om å jobbe med dyr.