27.04.16 15:39
Når skal eg bruke Sind og sie?

27.04.16 16:43, Mestermann no
sie betyr enten "hun", og da er det 3. person entall: sie ist,
eller det betyr "de", og da er det 3. person flertall: sie sind.

Når man er høflig, bruker man Sie (med stor forbokstav) i tiltale (som "De" på norsk), som i 3. person flertall.

sie i 3. person entall bøyes i kasus: sie (nominativ) - sie (akkusativ) - ihr (dativ) - genitivsbøyningene gjøres med
ihr som utgangspunkt.

sie/Sie i 3. person flertall bøyes i kasus: sie (nominativ) - sie (akkusativ) - ihnen - genitivsbøyningene gjøres med
ihr som utgangspunkt.

Men alt dette står vel i tyskboken din? ;-)