28.04.16 08:18
Finnes det et norsk ord som heter "enentydig" og hva er det på tysk? "Eins zu eins"? Benyttes det i det hele tatt? Jeg finner det mer på danske nettsider.

28.04.16 09:52
Begrepet "en-entydig" fra matematikken er "eineindeutig" på tysk