07.05.16 22:28, Bjoern
-ing eller -ning >:8-?

Hei tilsammen,

lurer på etter hvilken regel verbaler blir til substantiver med suffixet "-ning" eller med "-ing".

Eg kunne det jo engang men er blitt ganske usikker nå.

Har forsøkt å sette opp en regel selv. Er det sånn, at verbalet vanligvis blir substantivert ved endingen "-ing", men at det også forekommer "-ning" når ikke en hending blir beskrevet men et slags "produkt" / "resultat"?

For eksempel:

å skape - skaping - skapning (produktet av skapingen)

Hans hele liv besto jo bare i den fortsatte skapingen av snåle skulpturer. En kan godt si han elsket sine skapninger...

å flykte - flyktingen - flyktningen

Han var blitt lei den bestandige flyktingen for politiet. Den rastløse flyktningen som han var blitt tok han beslutningen å ta en ende på alt...

å byge - byging - bygning

Han pleide bygge på huset annen hver helg. Etter årevis av fritidsbyging nærmet seg fritidsbygningen dens endelige fasong.

beslute - besluting - beslutning

Som en såkalt topmangager måtte han ta beslutninger i ett kjør. Til syvende og sist var han blitt trøtt den endeløse besluttingen hele tiden...

Er det sånn det funker?

Men hvordan vet man om det finnes et "-ning"-ord?

Da er vel noget man berre må veta..? For det finns jo neppe alltid et "-ning" ord.

Og så er det jo ganske vanskelig å skille mellom handlingen og dens resultat...?

støpe - støpingen - støpningen

men:

mure - muringen - IKKE: murningen ;-)

Hat det bra

07.05.16 22:33, Bjoern de
P.S.:

å bøye (et verb), men så blir det ikke bøying men antakelig bøyning (!)

Eller går det an å si, at bøyingen min ganske ofte er feil grunnet usikkerhet i bøyningsreglene ???

07.05.16 23:11, Bjoern de
KreditkortforfalskNing ikke Kreditkortforfalsking

08.05.16 08:41
oppryding men også opprydning?
forklaring hvorfor ikke forklarning?
blødning hvorfor ikke bløding?
rikskringkastning
loddtrekkning
utskjenkning
forskning
brekning

Doch völlig chaotisch :-(

08.05.16 10:08
https://www.ordnett.no/spr%C3%A5kverkt%C3%B8y/spr%C3%A5kvett.ing

Fra innledNingen:

-ing kan brukes for å lage substantiv av alle verb. -ning og -sjon kan brukes bare ved visse grupper av verb.

-ing viser helst til selve verbalhandlingen.

-ning viser helst til resultatet av verbalhandlingen.

-sjon viser helst til resultatet av verbalhandlingen.

08.05.16 10:51
Ganz vorzüglich :-)

Mange takk for oppklaringen som blev til en språklig oppklarning for meg ;-)

Eg var da ikke på helt feil spor...

Lell virker denne skilling å være en vanskelig skjelning.

08.05.16 10:51
..denne skillingen å være...

08.05.16 15:46
Uttrykket "en språklig oppklarning" virker fremmed. Er du sikker på at verb som ender på
-re i infinitiv kan danne verbalsubstantiv med suffiks -ning? Jeg mener at "en språklig oppklaring" er korrekt språkbruk i dette tilfellet. Verbet "å skille" kan ha betydningen "å skjelne", "å holde fra hverandre". Men jeg tviler på at "skjelning" er et mye brukt verbalsubstantiv fordi stammen i verbet "skjelne" ender på konsonantgruppe -ln. Jeg ville ha sagt: Lell virker dette skillet å være et vanskelig skille.

08.05.16 16:08
"Er du sikker på at verb som ender på -re i infinitiv kan danne verbalsubstantiv med suffiks -ning?"

Det er jo er det de antakelig ikke kan i henhold til den oven nevnte lenken!

Men lell eksisterer ordet oppklarning!

Og dette er ingen motsigelse eller unntak, som jeg først trodde.

For oppklarning kommer ikke fra "oppklare" men fra oppklarne.

Oppklarning blir jo brukt om vær helst. Men hvorfor sku'kke det være mulig å bruke det i en liten paronomasi - nå, når tåken over den språklige gåten har lettet litt...?

08.05.16 17:08
P.S.:
Takk for korrekturen angående skilling og
skjelning. Skillet høres mye bedre ut...

08.05.16 19:49
Du har rett. Ordet "oppklarning" forekommer på norsk. Så kanskje har www.ordnett.no litt for bastante meninger. "Oppklarning" betyr "det å klarne opp". Ordet blir brukt om været, f.eks "Det er meldt oppklarning mot kvelden". Men "oppklarning" kommer ikke av et verb "oppklarne",for et verb "oppklarne" fins ikke på norsk. Man kan si at "været klarner opp", men frasen "været oppklarner" er ikke korrekt språkbruk.

08.05.16 21:03
Kanskje har den retoriske ordleken vært oppklarende.:)

09.05.16 03:38
Om været sier vi: "Det klarner opp". Infinitiv heter "å klarne opp". Verbalsubstantivet heter "oppklarning".
"Oppklarning" er resultatet av "å klarne opp."

11.05.16 21:50
Ad "bøye":

I kveld skal jeg øve meg på bøying av sterke tyske verb fordi jeg synes de sterke verbenes bøyning er litt av en utfordring.