15.05.16 11:41
Stichwörter: lagdommer, lagdømme
Hei, jeg håper noen kan hjelpe meg. Hva er en ekstraordinær lagdømmer?

Gruß
Nicole

15.05.16 11:42
Unnskyld. Det heter lagdommer ikke lagdømmer

15.05.16 14:38, Mestermann no
En lagdommer ist ein Richter im lagmannsrett, d.h. ein Gerichtshof 2. Instanz für Strafsachen und Zivilsachen.

Et lagdømme ist der Gerichtsbezirk deieser Instanz, wovon es in Norwegen 6 gibt: Borgarting lagdømme,
Eidsivating lagdømme, Agder lagdømme, Gulating lagdømme, Frostating lagdømme und Hålogaland lagdømme.

15.05.16 14:48
d.h. es handelt sich um einen "außerordentlichen Richter". Außerordentlich, weil er eigentlich schon in Pension ist. Richtig?

15.05.16 14:49, Mestermann no
Das lässt sich nicht ohne mehr Kontext beantworten.

15.05.16 16:13
Det er riktig som 14:48 angir:

En ekstraordinær lagdommer er en som utøver gjerning som lagdommer uten å inneha embede som lagdommer - og normalt vil det være snakk om personer som tidligere har vært lagdommere, men som har gått av med pensjon, og som får en spesiell oppnevning som ekstraordinær dommer inntil de fyller 73 år. De er da en av de tre dommerne i lagmannsretten, men er aldri rettens leder. Det kan imidlertid være andre enn pensjonerte lagdommere som får en slik oppnevning som ekstraordinær lagdommer. Både pensjonerte tingrettsdommere og en sjelden gang pensjonerte advokater har blitt oppnevnt som ekstraordinære lagdommere.

15.05.16 16:15
Takk skal dere ha. Forklaringen er veldig god!

Nicole