15.05.16 16:06
noch eine Frage

sorenskriverfullmektig

sorenkriver har jeg funnet, men ikke i forbindelse med fullmektig.

Hvem kan hjelpe med oversettelsen paa tysk?

Takk
Nicole

15.05.16 16:17
Fra hvilket år er den teksten du skal oversette?

16.05.16 08:17
1945

16.05.16 20:06
Hjelper en annen formulering:

Han var blitt fullmektig hos sorenskriveren i Tana.

Hilsen
Nicole

16.05.16 20:12
ich bin jetzt auf eine alte Frage gestoßen:
Wie lautet die Bezeichnung für Advokatfullmektig?

Antwort:
fullmektig/">http://www.advokatforeningen.no/Advokatroller1/Roller/Advokatfullmektig/
aber mir scheint es, es handelt sich um das Gegenstück vom deutschen
Rechtsreferendariat, wenn nicht in der Form, so doch in der Funktion.

Kann dann der sorenskriverfullmektig ein Referendar im Amtsgericht sein?

Grüße
Nicole

19.05.16 05:23
En "sorenskriverfullmektig" hadde juridisk utdannelse og tilsvarer nok dagens "dommerfullmektig", men var formodentlig en dommerfullmektig tilsatt ved en domstol (et "dommerembete") hvor sorenskriveren var eneste dommer (foruten fullmektigen). Slike enedommer-domstoler tror jeg ikke lenger finnes, og tittelen "sorenskriverfullmektig" er dermed gått ut av bruk.

En dommerfullmektig er altså en jurist som for begrenset tid (2-3 år) tilsettes i en slags opplæringsstilling som dommer. Dommerfullmektigen driver selvstendig dommerarbeid, men det er enkelte sakstyper dommerfullmektigene ikke tildeles.

19.05.16 10:37
Herzlichen Dank, damit finde ich dann die richtige Übersetzung!