22.05.16 11:02
Når skal man bruke nach og når skal man bruke zu i tyske setninger?

Takk på forhånd

22.05.16 12:08, Mestermann no
Preposisjoner er vanskelige på alle språk, fordi de ikke brukes likt fra språk til språk.

Men generelt kan du oversette nach med etter og zu med til.

Zu er dessuten infinitivsmerke - som norsk å - når det står foran et verb i infinitiv: Zu gehen = å gå.

22.05.16 13:13
Hva skal jeg skrive hvis jeg skriver: Jeg drar til skolen etter middag

22.05.16 14:47
zur Schule eller in die Schule, i hvertfall ikke "nach". Men hvis det er snakk om en aktivitet utenom vanlig skoletid, ville man kanskje formulere det annerledes enn "ich gehe zur Schule", f.eks. Abends habe ich Handballtraining in der Schule. At du må dra ditt, er underforstått og mindre vesentlig enn det du egentlig gjør.

22.05.16 18:00
In eine einfachen deutschen Schulregel heißt es: Ich gehe zu einer Person nach einem Ort.
Z.B. Ich fahre zu Mestermann nach Oslo.
Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand