23.05.16 17:28
Hvordan analyserer jeg denne setningen (så mange setningsledd)? Hva er direkte objekt, indirekte objekt osv i
en så lang setning?

"Mannen er sint på sin sønn, fordi sønnen ofte gjør dumme handlinger som går utover familie og venner"

23.05.16 19:51
Handlinger er objekt , ellers
preposisjonsledd.

24.05.16 13:59
Vel... Det er nok litt mer komplekst her. Det hele begynner med en helsetning, hvor "mannen" er subjekt, så verbal. "sint" er et adjektiv som adverbial og "på sin sønn" er et preposisjonsuttrykk (og dermed et adverbial). Så begynner en leddsetning som innledes med "fordi" som er en subjunksjon. Sønnen er subjekt, "ofte" et setningsadverbial, "gjør" verbal og "dumme handlinger" et direkte objekt i akkusativ (hvis tanken er å oversette til tysk). Så kommer en relativsetning som innledes med det relative pronomenet "som", "går" er verbal, og så avsluttes det hele med et preposisjonsuttrykk.

Chris

26.05.16 15:18
"sint" er adjektiv som PREDIKATIV... so muss es natürlich heißen!

Chris