02.06.16 08:15
Hei,
hva betyr "egentid" i sammenhang med timeføring på jobb ? At den gjøres i fritiden uten at den blir betalt ?

02.06.16 08:19
glemte å nevne at det handler seg om et e-lærings-kurs.....

02.06.16 10:02
En mulig løsning er at "egentid"betyr at du må påregne å bruke egentid utennom de
betalte arbeidstimene.

02.06.16 10:24
1000 takk skal du ha .....