03.06.16 07:31, Geissler
Hun er lærer. Folk respekterer henne.

Blir det da: Hun er en flink lærer som får folk til å respektere seg.

Eller blir det til å respektere henne?

03.06.16 09:56
Hun er lærer. Folk respekterer henne.
Uten ytterligere ord betyr det at folk respekterer
henne FORDI hun er lærer.( Folk repekterer de som er lærere )
Oddy

03.06.16 09:56, Mestermann no
Grammatikalsk korrekt er: "Hun er en flink lærer som får folk til å respektere henne." Det er nemlig henne de
respekterer, og ikke seg selv. Imidlertid klinger ikke setningen godt, korrekt eller ei, idet den virker tvetydig. Slike
setninger bør man unngå, og heller skrive: "Hun er en flink lærer som folk respekterer", "hun er en flink lærer som
skaper respekt for sin oppgave" el.l.

03.06.16 11:41, Geissler de
Takk for svarene. At setningen ikke klinger godt, sa hun som ytret den (som er norsk) selv.
:-)