20.06.16 11:15
Stichwörter: igjen, inntil
Heia!

Kan noen hjelpe meg med dette her?
'Moren går ut av rommet og lukker døren inntil igjen.'

Hva betyr inntil igjen? Er døren helt stengt eller står den litt åpen?

Tusen takk,
Sofie

20.06.16 15:54
"lukke døren inntil" ist ein gebräuchlicher Ausdruck, aber er wird nicht ganz einheitlich gebraucht. Manchmal ist damit gemeint, dass die Tür angelehnt ist, aber auch, dass sie zu ist. "lukker døren inntil igjen" kann doppelt gemoppelt sein, oder "igjen" bedeutet "wieder" (macht die Tür wieder zu).

21.06.16 01:50, Mestermann no
Her er jeg ikke enig med 15:54.

Når døren er lukket inntil, er den ikke fullstendig lukket. Den står med andre ord på gløtt, litt åpen og kan skyves
åpen uten at man behøver å bruke dørhåndtaket.

Når døren er lukket, eller lukket til, er den fullstendig lukket og kan bare åpnes ved hjelp av dørhåndtaket.

Selve sitatet Sofie spør om, tyder også på at meningen er at moren lar døren – antagelig til barnets rom – stå på
gløtt, slik foreldre ofte gjør om kvelden, for å kunne høre om et barn gråter eller for at barnet skal kunne høre at
foreldrene holder på med sitt og dermed føle seg trygg. Dersom meningen var at moren lukket døren fullstendig
da hun gikk, er det ikke nødvendig med presiseringen med "inntil". Da hadde det holdt å skrive "Moren går ut av
rommet og lukker døren igjen".

21.06.16 09:22
Da er Mestermann ihvertfall mer enig med 15:54 enn med Geissler. Det stemmer nok at "lukket inntil" ofte betyr "på gløtt" / angelehnt. Men hva med disse eksemplene:

"Hvis døren ikke lar seg lukke helt inntil, må returfjæren justeres."

"Dette gjør at man for å låse skapet må dreie kodehjulet en hel runde til venstre etter at døren er lukket inntil."

I begge eksemplene er det meningsløst å tolke det dithen at døren skal stå på gløtt. 15:54 har altså rett i at uttrykket forstås forskjellig hva angår graden av lukning. Men døren blir ikke holdt på plass med noe hvis den er lukket inntil. I det konkrete tilfellet er Mestermanns forklaring at døren står på gløtt, nok det som er ment.

21.06.16 09:40
Uffda, det var antakelig ikke noe lett spørsmål...
I hvert fall takk: jeg lar døren stå på gløtt!

Hilsen, Sofie

22.06.16 02:05, Mestermann no
Svar til 09:22:

Jeg ville karakterisere eksemplene som eksempler på gal bruk av begrepet "lukke inntil". At de tydeligvis kommer
fra fagfolk, er dessverre ingen garanti for riktig preposisjonbruk. I eksemplene burde det stått "lukket til", ikke
"inntil". Kanskje skjer det her en forveksling mellom "igjen" og "inntil".