28.06.16 15:05
Kann man "klagemotpart" mit Beklagter übersetzen? Es geht in meinem Text um ein Gerichtsurteil.

Viele Grüße - Tine

28.06.16 16:16, rösti ch
Tja... vet ikke, kanskje Wikipedia kan hjelpe...

https://de.wikipedia.org/wiki/Beklagter

28.06.16 16:41
takk, det var en idee ;-), så jeg prøvde "klagemotpart" ved no.wikipedia.org men dessverre ingen resultat

Men jeg tror det er riktig med "Beklagter" eller "Beschuldigter"

28.06.16 18:44
Neppe,
Her handler det nok om forvaltningsrett, der det er organet som har gjort et vedtak som eventuelt blir Beklagter hvis saken bringes inn for retten. "Klagemotparten" er derimot en annen privat person som blir berørt av et vedtak, (for eksempel naboen til en som har fått en byggetillatelse når det klages på at byggetillatelse er gitt), og som da automatisk får visse forvaltningsprosessuele rettigheter som adgang til sakens dokumenter, krav på informasjon mv. Ved en rettssak iht sivilprosessen blir derimot ikke klagemotparten i utgangspunktet noen part i rettssaken, men må eventuelt aktivt gjøre noen formelle grep for å bli det.

29.06.16 11:50
Takk skal du ha for forklaringen din!