01.07.16 10:19
Stichwörter: Deg om det
Hallo,

weiß einer was "deg om det" bedeuten könnte?

Der Kontext ist, dass eine Person gerne etwas möchte und die andere ist etwas besorgt, ob es das richtige ist und gibt als Antwort "Deg om det."

Tausend Dank im Voraus.

01.07.16 11:57
Hast du den Kontext richtig wiedergegeben?
Deg/du om det bedeutet normalerweise: das meinst du, das ist deine Ansicht (aber nicht unbedingt meine)

01.07.16 18:50
Jeg vet ikke om jeg har hørt varianten "deg om det" noen gang - tror jeg ville oppleve det som ganske uhøflig.
I formen "dem om det", er det imidlertid svært vanlig. Uttrykket har da same betydning som 11:57 angir, men refererer altså til en 3. part til samtalen. (= Det mener altså de, og det kan de jo få lov til å mene, men ikke nødvendig forvente at vi skal være enige med dem eller at vi bryr oss så mye om hva de mener.)

02.07.16 01:48
"Deg om det" er et stående uttrykk, på linje med "dem om det", "ham om det".

04.07.16 08:02
Jeg ville foretrekke nominativ du/han/de i dette uttrykket.

04.07.16 08:21, Mestermann no
Mulig, men det stående uttrykket lyder allikevel "deg om det", "dem om det" osv. og ikke "du om det" osv. Det
kan være flere grunner til at avhengighetsformen og ikke nominativ tradisjonelt brukes i uttrykket, f.eks. at den
fullstendige meningen kan ha vært "vi har hørt deg om det", "så langt deg om det", eller fordi avhengighetsformen
skaper tydeligere understrekning av hvem setningen peker på og som har en mening man ikke selv har: De andre
(dem) ikke meg eller oss.