06.07.16 22:21
En settning som jeg overhode ikke klarer til å oversette:

Ja, den maten! Den er jo alltid vesentlig - särlig da i julen. Men så viktig som den ble, da det ble lite å få, det grener nesten til det kjedsommelige - selv om du har nydt den av jhertens lyst for en stund siden.

Trenger dere mer informasjon?
Hilsen
Nicole

06.07.16 22:22
grener = grenser
jhertens = hjertens

unnskyld, jeg ville egentlig trykke på "Voransicht" först, men da ble det "Abschicken"

07.07.16 02:39, Mestermann no
Frei übersetzt: Ach, das Essen! Es ist ja immer wichtig - besonders zu Weihnachten. Aber wie wichtig es dann
wurde, als dann weniger Lebensmittel zu erhalten waren, das grenzt fast zum Langweiligen - auch wenn man es
bis vor kurzem nach Herzenslust genossen hat.

07.07.16 09:41
Hjertelig takk, jeg synes at det var veldig vanskelig å få settningen oversatt til en logist sammenheng.
Jeg ville kanskje forandre delen med Langeweile:
das grenzt fast ans Langweilige
Hilsen
Nicole