13.07.16 19:43
Liebe Heinzelnisser,

Ich habe folgende Fragen an euch:

1) Gibt es einen Bedeutungsunterschied zwischen "fredag som var" und "sist
fredag"?

2) Wieso heißt es "sist uke", "sist vinter" usw., aber "sende en siste
hilsen", "et siste brev", ...?

Für eure Antworten bedanke ich mich herzlich im Voraus.

Viele Grüße
Birgit

14.07.16 00:22
1. Nei

2. Svaret er vel "derfor"...
Vel, når vi sier en "siste hilsen" (i forbindelse med dødsfall) så er jo det definitivt en siste hilsen i den forstand at vi vet at det ikke kommer noen fler noen gang. "Sist uke" indikerer derimot bare den foreløpig siste uken i en rekke av uker som også fortsetter etter denne referansen.

14.07.16 07:03
Mange takk for svarene dine!

Hilsen
Birgit

14.07.16 10:14
Rent grammatisk er Birgits observasjon interessant. Hvorfor står adjektivet "sist" i bestemt form i frasene "en siste hilsen"/ "et siste brev"? Adjekivets ubestemte artikkel "en" i de samme frasene indikerer jo ubestemt form, entall.

14.07.16 11:22
I norrønt het "sist" síðastr. Den siste bokstaven var altså en -r. Nå er det slik at ofte
uttalte man en kort, lett -e foran r. En slik hjelpevokal skulle lette uttalen og ble kalt svarabhaktivokal. I konservative dialekter sier eldre mennesker også i dag " en store mann", ikke "en stor mann". Jeg er usikker, men kanskje er swarabahktivokal eller hjelpevokal forklaringen på endelsen -e i uttrykket "en siste hilsen".

15.07.16 12:37
Sist er tidsadverb.
" sent sist fredag " ( sent og sist tidsadverb - sen og siste er adjektiver.

16.07.16 03:11, Mestermann no
Ja, jeg er enig med 12:37 her. Sent og sist er tidsadverb, og står derfor ubøyd. Et godt eksempel som viser dette
er "sistnevnte", som betyr den som jeg nevnte sist, altså nyligst. "Sist fredag" betyr altså "den nyligste fredagen".

Når det gjelder det første spørsmålet, nemlig om "fredag som var" er ensbetydende med "sist fredag", så
stemmer det naturligvis. Den eneste forskjellen er stilistisk. Dersom man vil betone nettopp ordet fredag, for
eksempel i begynnelsen av en setning, kan man bruke "fredag som var" istf. "sist fredag" eller "forrige fredag".

16.07.16 10:09
At sent og sist er tidsadverb uttrykket "sent sist fredag", er det vel ingen som er uenig i. Men i uttrykkene "en siste hilsen" og "et siste brev" er sist adjektiv. Spørsmålet er hvorfor adjektivet får endelsen -e.

16.07.16 11:33
Det skal være: ...tidsadverb i uttrykket "sent sist fredag",..

16.07.16 16:23
Spørsmålet er hvorfor adjektivet får endelsen -e.

Das war mein eigentliches Problem. ;-) Vielleicht hätte ich das deutlicher
zum Ausdruck bringen sollen.

Und obwohl diese Frage immer noch nicht wirklich geklärt ist, bedanke ich
mich recht herzlich für die bisherigen Antworten.

Viele Grüße
Birgit

18.07.16 10:23
Soll sist als Adjektiv funktionieren, braucht man das e :
" Den siste dans " ( der Kehraus ). Den sist dans ist nicht Norwegisch.
Oddy

18.07.16 10:57
@10.23 I eksempelet "Den siste dans" står adjektivet etter den bestemte artikkel. Da skal det selvsagt være bestemt form av adjektivet, altså endelse -e. Problemet er hvorfor adjektivet "sist" får bestemt formendelsen -e etter ubestemt artikkel, en siste hilsen et siste brev. Det er ikke vanlig, men jeg mener det er korrekt språkbruk. Vi trenger en begrunnelse.

18.07.16 11:17
Kort og godt fordi sist ikke er adjektiv!
Siste dans fant sted kl. 24.00.
Ody

18.07.16 12:13
Dokpro fører "sist" som adjektiv:
http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=siste&ant_bokmaal=5&an...

I deklinasjonstabellen står det uten "e" i ubestemt form entall. Birgits spørsmål er ennå ikke besvart.

18.07.16 19:34
Jeg har lest linken du refererer til i
dokpro, men kan ikke finne noe sted
i linken at sist er adjektiv men at sist
fungerer som oppslagsord.
Oddy

18.07.16 19:45
Engelsk :
Last evening we went for a walk ( adverb )

The last voyage was boring ( adjektiv ]

Oddy

18.07.16 21:20
Rett etter "sist" står det "a2". Klikk på det.

18.07.16 21:27
For å se forskjellen mellom sist (adjektiv, a2) og sist (adverb, adv.), bruk denne lenken:
http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=sist&ant_bokmaal=5&ant...

18.07.16 21:59
Jawohl.
Jeg er ingen filolog så jeg skal ikke
krangle. Det vil da si at sist [ubøyd]
Også kan fungere som adjektiv.
Oddy

18.07.16 22:59
I Matias Skards nynorsk ordbok heter det: sist (adj) Oftest i bestemt form: -e)

(Men det gis ingen forklaring på hvorfor det er slik)

19.07.16 11:04
Når vi sier "En siste hilsen", er denne hilsenen slutten av en rekke tidligere hilsener. Det er noe som kommer etter alle de andre, den siste, den bakerste. Andre eksempler: en persons siste vilje, siste stavelse i ordet, siste side i boka, siste mann på rekka, siste dagen i året. I disse eksemplene er det brukt bestemt form når substantivet( overleddet) står i ubestemt form, entall.

Når substantivet (overleddet) står i bestemt form, bruker man bestemt form av adjektivet sist: tømme glasset til siste dråpen, få siste stikket (i kortspill), den aller siste av mine sigaretter, siste paret ut.

Eksemplene har jeg hentet fra Svanska Akademiens ordbok og oversatt til norsk.

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

20.07.16 16:54
Zusammengefasst:
Es gab keine befriedigende Antwort darauf, warum es "en sistE hilsen", "et sistE brev" heißt. Vielleicht trifft es die Antwort von 00:22 am besten:
2. Svaret er vel "derfor"...

Vielleicht hat es auch etwas mit eine älteren Form zu tun, die sich als Rest gehalten hat (11:44).

Kleiner Trost: die Schweden halten es genauso.