29.03.06 15:20
Hva er "embedseksamen" på tysk?
hilsen fra judith

29.03.06 15:30
"Staatsexamen (das)" er omtrent det samme.
Jamfør:
http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsexamen
og
http://no.wikipedia.org/wiki/Embedseksamen