24.07.16 21:18
"Allzu viel dürfte nicht mehr passieren, jedoch dürfte es eben auch schwierig sein einen Keeper zu finden".

Konteksten er et mulig kjøp av forsterkning til fotball-laget. Jeg forstår utsagnet slik at avsenderen er i tvil om kjøp vil finne sted, og at vedkommende uttrykker seg nokså forsiktig i denne situasjonen. Det blir brukt konjunktiv der modalverbet dürfen står i preteritum. Jeg forsøker på en oversettelse og vil sette pris på kommentar. Er dette en såkalt optativ konjunktiv?

Forslag: Det vil vel ikke skje alt for mye lenger, imidlertid vil det vel akkurat nå være vanskelig å finne en keeper.

25.07.16 20:10
Optativ konjunktiv er kanskje ikke dekkene betegnelse i de gitte eksemplene; potensial konjunktiv er muligens bedre. I alle fall er det tale om tvil og antagelser der det blir brukt konjunktiv II i form av omskriving meed modalverbet dürfen. Kan man også uttrykke denne perioden med andre modalverb?