05.08.16 16:05
Stichwörter: ausstehen (Zahlungen), utestå, utstå, være utestående
Im Wörterbuch schreiben Sie:
ausstehen, im Sinne von fehlen = utestå
In norwegischen Lexika gibt es nur "utestående". Das Wort "utestå" gibt es nicht!
Die richtige Übersetzung ist: stå igjen, gjenstå, mangle.
Hilsen Trond

05.08.16 16:29
Doch, offenbar gibt es das Verb 'utestå' und zwar bei ausstehenden Zahlungen.

Das Deutsch-Norwegisch Wörterbuch von Randi Rosenvinge Schirmer hat folgenden Eintrag:

ausstehen - (Zahlungen) utestå, være utestående

06.08.16 17:27, Mestermann no
Det er interessant, fordi det er (nesten) riktig som Trond skriver: Verbet utestå i infinitiv finnes bare i én ordbok,
nemlig i den gamle Riksmålsordboken i seks bind, og da utelukkende med angitt bruk i bøyningsform presens
partisipp, som Trond bemerker: Utestående.

Imidlertid er ordet faktisk i bruk på annet vis og med en noe annen betydning enn at noe mangler eller gjenstår, i
sammensetninger som "dette får utestå til senere", dvs. at man utsetter noe eller stiller noe i henstand, lar noe
vente.

Et søk på google viser at ordet i denne betydning brukes i offisielle eller juridiske sammenhenger: "Dersom du
ønsker at noe av arven skal utestå til senere må du samtidig oppnevne en fullmektig for å sørge for at dine ønsker
blir fulgt", "behandling av denne delen av søknaden (må) utestå til et senere møte" osv.

08.08.16 20:11
Uenig med det Mestermann skriver - her må han nok tenkte seg litt bedre om (og da tror jeg nok ha vil være enig med meg).

Den siste betydningen Mestermann omtaler, heter nemlig ikke "utestå", men derimot "utstå". "Innbetalingen av det siste beløpet kan utstå inntil tvisten er avklart."
Se Bokmålsordboka: http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=utst%C3%A5&ant_bokmaal=5&a...
At noen av vankunne nok til tider feilskriver det som "utestå" i denne betydningen er en annen ting.

("Utstå" har for øvrig også en annen betydning, slik det fremgår av Bokmålsordboka, nemlig "tåle", "utholde". "Jeg kan ikke utstå folk som slurver med rettskrivning.")