07.08.16 19:05
Hei alle sammen,
ville det ikke vært en god idé å benytte
seg av crowdintelligence for å fullføre
Heinzelnisse? Heinzelnisse er allerede
veldig bra allerede nå. Men den kunne ha
blitt enda bedre om potensiale i
crowdintelligence ville ha blitt utnyttet
bedre..
Ordforrådet er med ca. 30.000 ord
gangske stort allerede nå. Men det kunne
også blitt 100.000 med litt mer
benanning...
Det er sikkert ikke så mangen som har
know-how til programmering...
Men taste inn ord og sjekke ordforslag
kunne vel de fleste...en kunne kanskje
underlagt det hele med et lite
poengsystem...for moros skyld..et nytt
uttrykk /ord med den rette oversettelsen
kunne gi for eksempel 10 poeng, å
undersøke og godta / nekte et nytt ordpar
kunne gi 7 poeng...?