31.08.16 23:38, Bjoern
Stichwörter: dürfen, ikke må, må, nicht dürfen...
På norsk så betyr jo må helst müssen oder sollen. Das verneinte må kann - anders als im Englischen und auch anders als im Deutschen - sowohl "nicht dürfen" / "nicht sollen" bedeuten als auch "nicht müssen".

Gelegentlich begegnet ja auch "må" in der Bedeutung von "dürfen" z.B. du må gjerne gjørde det og det.

Ungewöhnlich ist dagegen für meine Ohren der Gebrauch von må als dürfen im Fragesatz.
Im Dänischen ist das dagegen ganz gewöhnlich: "Må jeg sette meg?" (Darf ich mich setzen?).
På norsk ville eg her heller sagt: "Får eg sette meg?" oder ""Får eg lov å sette meg?"
Ville der allikevel være rett å bruke "må" i betydningen av "dürfen" i et spørsmål på norsk og?

Ganz ausgeschlossen erscheint mir der Gebrauch von må in der Bedeutung von dürfen in der Vergangenheitsform. "Måtte eg låne bilen din?" im Sinne von "Durfte ich Deinen Wagen ausleihen?" würde ich als ausgeschlossen ansehen. Man würde wohl eher sagen: "Var det i orden / rett, at eg tok bilen din?"

Trügt mich meine Erinnerung an die verflossene Muttersprache?

P.S.:
Es ist witzig, welche feinen Unterschiede in den einzelnen Sprachen gibt

01.09.16 00:04, Mestermann no
Verbet i infinitiv hetter måtte, ikke må, og bøyes slik: å måtte - må - måtte - har måttet.

På dansk bruker man ganske riktig "måtte" som "dürfen" ("må jeg låne den?"), mens på norsk ville vi sagt "får jeg
låne den" eller "kan jeg få låne den"; tilsv. da også "får jeg sette meg" eller "får jeg lov å sette meg" + andre
variasjoner med "få". Man bruker ikke "må jeg?" i samme betydning i moderne norsk, iallfall sjeldent.

Heller ikke i fortidsform kan man bruke "måtte" i betydningen "dürfen". Konjunktiv på norsk blir ofte uttrykt ved
bruk av fortidskonstruksjoner, slik at "dürfte/darf ich deinen Wagen leihen" ville bli: "kunne jeg få låne bilen din?",
der fortidsformen "kunne få" danner setningens konjunktivistiske preg, men altså stadig med "få" som tilsvarende
"dürfen". Man kunne dratt det enda lenger, og sagt: "kunne jeg ha fått låne bilen din?" eller til og med "ville jeg ha
kunnet få låne bilen din?"

Hvis du derimot vil spørre i ettertid om det var i orden at du lånte bilen, altså som fait accomplì, ville
formuleringen blitt annerledes, f.eks.: "Var det i orden at jeg lånte bilen din (uten å spørre)?" eller "håper at det
ikke gjorde noe at jeg lånte bilen din" el.l..

Bruken av å måtte er ekstensiv, fra imperativer som "jeg må, jeg må, så byder meg en stemme" (Ibsen) via
hjelpefunksjoner som "det må ikke nødvendigvis være slik" til konjunktivfunksjoner som "måtte det gå deg vel"
(möge es.. usw.), og det vil føre for langt å gå inn på alle måtene man kan bruke verbet på. Men i spørresetninger
kan man ikke bruke det som tysk "dürfen" eller dansk "måtte".

I konstaterende setninger kan det imidlertid brukes slik: "Du må gjerne for min del gjøre slik og sånn", "det må
være som det vil" osv.

01.09.16 01:20, Bjoern de
Akkurat. Så husket eg rett denne gangen i det minste :-).

Takk for den nyanserte bekreftelsen - und minnelsen om Optativ som jeg hadde glemt å tenkte på som en annen mulig måte å bruke måtte på.

Måtte det bli en god natt for alle, måtte de være hvor som helst...

<se> Jag måste inte førsova mig i morgon </se> :-)

01.09.16 14:40
Hei Bjoern,
her kommer din "reservedanske" igen. Her på Sørlandet bruke vi ofte den danske formen. Må jeg få lov - er helt normalt her. Som skrevet vi er jo "reservedanskene". Jeg synes det lyder fint med sprøsrmålsordet: MÅ - jeg få lov å si at du er velkommen. Du MÅ gjerne komme i morgen... osv. Skal lørdag over til Hirtshals, blir deilig... vi MÅ komme en tur på stranda i Skagen...
Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

01.09.16 23:42, Bjoern de
Hei Claus,

Ja, det var da artig.

Så bruken av måtte i meningen av å ha lov ville da lell i det minste blitt forstått selv et lite sted som i Hellfjord i den nordligste delen av Norge - selv om det ikke ville blitt anerkjent som akkurat fint eller rett norsk.

Gute Nacht i KS :-)

02.09.16 09:06
God morgen Bjoern,
det burde du si til en Sørlending at hun/han ikke snakker fint eller rett norsk. Da tror jeg at du ville få høre at... Vi snakker det fineste norsk i hele landet, (mener da vi!!!) Det er jo et problem at NRK oversetter dansk med undertitel men med svensk er det så som så med....
God fredag fra Claus på Sørlandet

02.09.16 20:29, Bjoern de
Det er problem at NRK ikke sender noe annet enn østlansk mål istedenfor fint bergensk ville jo eg ha sagt. Er'kje det alltid undertekst med da?

Selvfølgelig er jo sørnorsk veldig stilig "oss" ;-) Det sku' da bare mangle det.