05.09.16 18:27
Hei,

jeg bare funderte litt: Heinzelnisse foreslår "i de senere år" som oversettelse for "in den letzten Jahren".

Hvorfor blir det ikke "i de senere årene" her?

Og ville ikke også "i de siste årene" vært mulig?

05.09.16 23:41
Wenn man Google Glauben schenken darf, dann ist "i de senere år" (ebenso
wie "i den senere tid") ein fester Ausdruck. Den Grund für die bloß
einfache Bestimmtheit kenne ich nicht, aber vielleicht rührt sie noch aus
dänischen Zeiten her.

Gruß
Birgit

06.09.16 00:58, Mestermann no
Det er ofte slik at i faste uttrykk brukes enkel, og ikke dobbel bestemmelse. Årsaken er nok delvis at uttrykkene er
oppstått i en tid da det var vanligere med enkel bestemmelse. Men den enkle bestemmelsen i seg selv gjør at et
utsagn virker mindre trivielt og mer prinsipielt.

Sammenlign forskjellen mellom "det ensomme menneske" og "det ensomme mennesket". Det første tydeliggjør
det ensomme menneske som allment begrep, det andre kan forståes som at man viser til ett, spesifikt, ensomt
menneske.

Grensen mellom disse to måtene å bruke enkel og dobbelt bestemmelse på, er imidlertid ikke faste, men
elastiske. Det er altså ikke noe i veien for å si "i de senere årene".

06.09.16 06:01
(Oops, ich meinte natürlich "einfache Bestimmung" und nicht "einfache
Bestimmtheit". Beklager!

Gruß
Birgit)

06.09.16 09:37
Joda, det er helt greit å si "i de senere årene" også.

06.09.16 10:30, Bjoern de
Ja, ikke det at jeg tvilte på Heinzelnisse - men så er det lov å si "i de siste årene" også - som jeg ville ha sagt det.

@Mestermann / Birgit:

Har forstått nå, hva det dreier seg om - dermed også litt hvor en del av usikkerhetene mine med bøyingen av og til kommer ifra.

Så er det: den enkle borger, den enkle nordmann, den alminnelige bil, den sunne katt, den vanlige djerv, osv., osv... Men en kunne vel dårlig ha sagt: de enkle borgere, de enkle nordmenn, de alminnelige biler, de sunne katter, de vanlige djerver, ikke sant?

Det høres ganske gæli ut for meg. Eller ville sågar det òg vært lov?

Den alminnelige bil er utstyrt med sikkerhetbelte - høres greit ut
Den alminnelige bilen er utstyrt med sikkerhetsbelte - høres greit ut (standard)
De alminnelige biler har ikke ennå HD - ???
De alminnelige bilene hat ikke ennå HD - greit i mine ører (standard)

Og så kunne det vel godt blitt:

Bilene flest har ikke ennå HD.

eller

Biler flest har ikke ennå HD.

Danke und einen schoenen Tag

07.09.16 16:23
"Bilene flest ...." kan du ikke si.

"Bil-variantene" dine kan nok alle forekomme i ulike sammenhenger.
Men det høres nå i våre tider som regel litt stivt ut når det ikke er samsvarende bestemt artikkel og subtantivsuffiks. Derfor prøver jeg å unngå slikt manglende samsvar - med mindre sammenstillingen har mer preg av fast uttrykk, slik som f.eks. "den alminnelige mann" (hvor det jo er tale om å angi et abstrakt subjekt som uttrykk for en flerhet).

07.09.16 16:24
- og jeg ville heller ikke sagt "... har ikke ennå ...", men "...har ennå ikke ...".

07.09.16 17:37, Bjoern de
Ok, mange takk! Da ville det altså også gått i flertall på samme måten, selv om det regnes som antikvert i dag.

Og flest kan altså ikke kombineres med bestemt form.

Og så er det bedre eller utelukkende rett med "ennå ikke". Det føles litt rart, for det heter jo "Ikke ennå!" når det bare en setning med disse ordene og ikke "Ennå ikke!"