17.09.16 21:05
Stichwörter: überfordert
Hvordan ville en utrykket ordet
überfordert på norsk?
Som for eksempel i den følgende
sammenhengen:

Sikkerhetstiltakene er bare latterlige. De
benytter seg hovedsakelig av en
ubevæpnet privat sikkerhetstjeneste som
bare står der, glaner på folkene og virker
helt usikker og überfordert.

18.09.16 03:55
Mange takk.

Jeg tror "udugelig" passer godt. Overbelastet passer ikke helt, syns jeg, selv om det bokstavelig ligger veldig nær.

18.09.16 11:26
überfordert = ute av stand til å takle noe en skulle kunne takle
overbelastet = ute av stand til å takle noe en ikke må kunne takle

Ikke sant?

Så ordet überfordert finnes mest sannsynlig ikke på norsk.

18.09.16 12:16
Sant nok, men vi oppfordret jo å ta overfordret og underfordret inn i det norske språket. Gjør nå endelig det!

21.09.16 18:59, Mestermann no
Inntil det skjer, ville jeg brukt følgende løsning i det tilfellet som OP spør om:

"...som bare står der, glaner på folkene og virker helt usikker og ikke godt nok forberedt på å løse oppgaven/på
situasjonen."

22.09.16 21:11
Dette virker jo som en veldig god omskrivning for meg....

Kunne en kanskje også ha sagt noe som for eksempel:

...virker ute av stand til å hamle opp med sitt oppdrag...
...virker ute av stand til å mestre oppgaven... ?