21.09.16 13:27
Hallo forum.Jeg ønsker å kunne si at jeg kommer fra Scandinavia. Vil dette på tysk være: Ich komme aus Scandinavien eller vil det beste være ich bin aus Scandinavien? Takk for svar

21.09.16 13:47
Beides geht, aber ich würde "Ich komme aus Skandinavien" sagen.