21.09.16 15:09, Geissler
„Folk har dobbelt så stor tillit til frisører som journalister“

Dette er en overskrift jeg fant på dn.no.
Er ikke den tvetydig? Jeg synes at en ekstra „til“ foran „journalister“ hadde gjort setningen
klarere.

Er dere enig?

21.09.16 15:25
Da haben Sie recht,Herr Geissler !
Oddy

21.09.16 15:33, Mestermann no
Helt enig. Hadde den som skrev overskriften gjort kontraprøven, og forsøkt med f.eks. "lærere har dobbelt så stor
tillit til frisører som journalister", ville tvetydigheten i utsagnet blitt tydelig for vedkommende.

21.09.16 18:53
Det er fordelen med at man sparer typografer og korrektur i avisen før trykkingen. Alt er mye bedre i dag enn det var før...
God kveld fra Claus i Kristiansand