27.09.16 20:34
Stichwörter: enn så lenge, foreløpig
"Ja, enn så lenge."
Kann das bedeuten "Ja, noch... " oder "Ja, bis jetzt"? Ich erhielt das als Antwort auf die Frage "Er du her?", als ich einen Kollegen im Büro traf, den ich eigentlich auf der Baustelle vermutete. Er kündigt möglicherweise.
Hilsen, habo

27.09.16 21:23
Oder : Bis auf weiteteres.

27.09.16 21:25
Tippfehler: weiteres

27.09.16 21:38, Bjoern de
E'kkje "enn" i denne sammenheng bare en forkortelse av ennå? "Ja, ennå SÅ LENGE"?

27.09.16 22:53, Mestermann no
Nei, sammenstillingen "enn så lenge" er et forholdsvis nytt innlån fra svensk, der det heter "än så länge". På norsk
het (og heter) det egentlig "inntil nå", "til nå", "inntil videre", "foreløpig". "Än så länge" kom inn i norsk på 60-
tallet, formodentlig omtrent samtidig med at vi begynte å se svensk TV.

28.09.16 14:21
Det er mange som kritiserer bruken av "enn så lenge". Her er noen som har en annen oppfatning:
http://www.cqd.nu/blog/2013/09/27/enn-sa-lenge/

Und für die Ewigkeit, wenn der Link nicht mehr geht, hier ein Auszug:

Me seier enn så lenge om forhold som kan eller skal ta slutt, spesielt når desse hittil har vore permanente og spesielt når ein ottast eller ventar at desse same forholda kan ende.
(...)
Det er denne tydinga me må forstå når nokon talar om Statskyrkje – enn så lenge. Og det er denne tydinga som eg brukar no eg har byrja å dokumenta kommunen vår fotografisk, altso det som er Lødingen Kommune enn så lenge. Og då folk faktisk brukar dette uttrykket på denne måten – og det har så ei tyding som ikkje er identisk med inntil vidare – så må me då seie at det er rett og fullt godt norsk.