03.10.16 09:07
Direktorat - ?

Hva blir et direktorat på tysk?

Her blir det forklart som statlig forvaltningsenhet som ledes av en direktør
Arbeidsd-et, Fiskerid-et, Oljed-et, Sjøfartsd-et, Skatted-et

Så har de glemt de viktigste og mest kjente direktoratene: UDI og PD :-)

Ministerium er det vel ikke? Det er vel heller eine "untere Behörde". Aber auf welcher Ebene? Und wie übersetzen? "Amt" - ?

03.10.16 09:14
Trekker spørsmålet tilbake. Det har vært omdiskutert her allerede:

http://www.heinzelnisse.info/forum/archive?searchItem=direktorat&setOptions...

Det får vel bli "Amt" da oder meinethalben "Zentralamt"