17.10.16 20:28
Stichwörter: bleiben, bli, verte, werden
Hei! Er det noen kløppere i nynorsk her? Spørsmålet dreier seg om bruken av "å verte". Tenker da særlig på dialektbruk. Særlig i Rogaland. Bokmålsordet "bli" må jo oversettes til tysk med enten "bleiben" eller "werden". Har en mistanke om at det fins et visst slektsskap mellom bleiben - bli og werden - verte. I alle tilfeller jeg kommer på, oversettes "verte" med "werden" (f.eks. Han vart ikkje gamal. - Er wurde nicht alt.) Fins det eksempler hvor en form av "verte" oversettes med bleiben?

Chris

17.10.16 21:02, Mestermann no
"Verte" (vert, vart, har vorte) er ganske riktig beslektet med tysk "werden", og brukes på samme måte.

På riktig gammelt riksmål finner du verbet "vorde", som bøyes vorde, vorder, vordet (ell. vordede) er vorden ell. er
vordet. Det er også beslektet med tysk werden, og ble brukt noe mer avgrenset enn nynorsk/dialekt "verte", men
i samme mening, nemlig at noe blir til, blir skapt, skal være: "Gud sagde: Vord lys!" I det gamle Fadervår: "Helliget
vorde ditt navn", i julesalmen: "Kristus er vorden/frelser på jorden". I moderne riksmål/bokmål er ordet gått helt
ut av bruk, bortsett fra i partisippet "vordende", f.eks.: Den vordende brud (en kvinne som snart skal stå brud(, en
vordende veranda (under bygging).

På riksmål/bokmål bruker vi nå for tiden ellers utelukkende "bli" (etter "bli til" eller "skal bli"), og det kan noen
ganger by på forvirring, fordi "bli" kan bety to ting: at noe blir, forblir værende som eller der det er (bleiben,
verbleiben), og altså at noe blir til, blir skapt, endrer form, skal bli noe (werden).

På nynorsk har man beholdt begge formene: verte og bli, og verte kan der brukes som tysk werden, bli som tysk
bleiben. Imidlertid bruker man også på nynorsk mer og mer "bli" i stedet for "verte".
I den gamle, praktfulle, nynorske bibeloversettelsen fra 1938 het det i 1.Mos.1,3: "Då sa Gud: Det verte ljos! So
vart det ljos." I den nyeste nynorskoversettelsen, 2011, heter det nå, som en slags mellomting: "Då sa Gud: Det
skal bli lys! Og det vart lys!".

1.Mos.1,3 lød for øvrig i den gamle riksmålsoversettelsen fra 1930: "Da sa Gud: Det bli lys! Og det blev lys", mens
det i 2011 heter, analogt med nynorskoversettelsen: "Da sa Gud: Det skal bli lys! Og det ble lys".

17.10.16 21:05, Mestermann no
(Jeg vet ikke hvorfor, men de nye bibeloversettelsene får meg til å forestille meg Gud mer som en elektriker).

17.10.16 21:24, Mestermann no
Jeg overså ditt spørsmål nr. 2, Chris:

Ja, "verte" kan undertiden brukes på samme måte som "bli"/"bleiben", f.eks.: Han vart sittande (han ble sittende,
er blieb sitzen). Han vart verande (han ble værende, er ist geblieben).

17.10.16 21:52
Dazu :
Bli av, verte av.
Hvor ble han av ? - Kor vart han av ?
Wo ist er geblieben?

18.10.16 13:25
Takk alle sammen for interessant lesing! :-) @Mestermann 21:24: Egentlig fins det bare ett spørsmålstegn i teksten min, men at jeg lurte på mer enn én ting, var tydeligvis lett å gjennomskue ;-)

Chris

18.10.16 22:28
"(... forestille meg Gud mer som en elektriker)".
Allsidighet og ansvarlighet er sentrale egenskaper for elektrikere. ;)