31.10.16 11:50
Stichwörter: Burde + Partizip Perfekt Passiv oder Infinitiv
Burde + partisipp eller infinitiv:

Såvidt jeg har forstått det er det mulig å både bruke partisipp og infinitiv i kombinasjon med ordet burde. Vanligvis så uttrykkes ved bruken av burde + partisipp et fortidsforhold og en irrealis som eksempelvis i:

"Vi burde sjekket at ladningen hadde vært skikkelig festet til bilen."

Det betyr vel det samme som:

"Vi burde (ha) sjekket at ladningen hadde vært skikkelig festet til bilen." (Men vi gjorde det dessverre ikke. Så det var derfor den var falt ned på veien)

og tilsvarer vel på tysk en Konjunktiv Plusquamperfekt:

Wir hätten überprüfen müssen, dass...

Om ikke jeg tar feil nå så mener jeg å ha lest burde + partisipp bli brukt også i setninger der det ikke skulle uttrykkes hverken konjunktiv eller fortid men samtid.

Täusche ich mich darin?

"Vi burde gått" for eksempel kan selvfølgelig bety:

Vi burde ha gått [for lenge siden når vi først begynte å forstå at vårt tilstedeværelse var blitt uønsket].

Men kan man ikke også si:

"Vi burde gått " for å uttrykke det samme som i "Vi burde gå nå"?

Jeg mener å ha kommet over denne uttrykksmåten uten å være sikker på det.

Hvis den uttrykksmåten eksisterer i det hele tatt: Betyr den nøyaktig det samme som bruke + infinitiv eller finnes der en ørliten forskjell i meningen?

Og er den måten egentlig rett eller er det noe nordmenn bare sier når se selv ikke tar det så nøye med grammatikken - altså en dagligdagse uttrykksmåte som egentlig er feil ...?

Mange takk på forhånd for ethvert svar.

31.10.16 21:34
Se denne siden:

https://www.ordnett.no/spr%C3%A5kverkt%C3%B8y/spr%C3%A5kvett.verb

"Andre verb som få blir brukt som modalverb eller for å si noe om hvordan den handlingen som hovedverbet uttrykker, skjer på:

Vi fikk kjøpe is.
Vi fikk kjøpt is."

01.11.16 01:36, Mestermann no
Det er riktig at ha ofte sløyfes i sammenstillinger som "vi burde ha sjekket" => "vi burde sjekket". Den siste
setningen er egentlig ufullstendig, spesielt når den opptrer skriftlig. Her er det nok muntlig påvirkning som har
gjort seg gjeldende, for det er slett ikke uvanlig å støte på denne type forenklinger eller sammentrekninger, også
skriftlig.

Når det gjelder det andre spørsmålet, om "vi burde (ha) gått" kontra "vi burde gå", så viser helt klart det første til
et forhold i fortid, mens det andre viser til et forhold i nåtid. Det er ikke egentlig riktig å si "vi burde gått nå", selv
om du vil høre og lese at enkelte uttrykker seg slik; riktigere vil være "vi burde gå nå" eller "vi bør gå nå".

Men "vi burde gått nå" kan forekomme som grep i et ellers fortellende presens: "Idet sangerinnen setter i med det
tredje Wagner-nummeret, står det helt klart for oss at vi burde gått nå" = altså at vi nå allerede burde ha gått.

01.11.16 07:58
Mange takk for forklaringen. Kjempeflott. Og kjempeklart og dermed enkelt også. Da er bare sånn at burde + PPP betyr burde (allerede) + ha + PPP tilsvarer på tysk en Konjunktiv Plusquamperfekt og ferdig med det.

Muligens finnes det en del nordmenn som gjør dette feil. For jeg mener å ha hørt Nordmenn si sånne ting som "vi burde gått nå". Men denne muligheten antyder du jo og.

Når tidsangivelsen mangler kan en tysker jo bare spekulere over hva som var ment med en setning som "burde gått" ("burde allerede ha gått for lenge siden" eller "bør gå nå".) Så kanskje jeg tar feil også. I hvert fall er det godt å vite at "burde gått" strengt tatt bare kan bety burde (allerede) ha gått.

Her: http://vgd.no/samfunn/spraak/tema/1694304/tittel/burde-boer finnes det en gammel tråd hvor en bruker til og med drar i tvil at en setning som "Jeg burde gå hjem" var rett. ("Grotha", 03.03.12 00:43).

02.11.16 22:20
Det går da an å bruke "vi burde gått nå" i nåtid - i betydningen "vi burde gått nå - egentlig - hvis vi hadde vært fornuftige, men det er vi jo ikke, så vi blir litt til ....". Altså den (paradoksale) konstateringen at beslutningen om å gå eller ei allerede er et tilbakelagt stadium i det samme øyeblikk som spørsmålet vurderes.

02.11.16 23:36
Hmm...da var det ikke helt så enkelt likevel ? :-(

Men hva betyr dette i praksis?

Skulle en forsøket å oversette setningen "Vi burde virkelig gått nå!" - hva ville det ha blitt på tysk da?

- Wir hätten jetzt längst gegangen sein sollen!
- Wir sollten jetzt wirklich gehen!

??? Kunne det betydd begge deler alt ettersom...

03.11.16 13:18
Du bør virkelig slutte å forsøke å finne "oversettelsen", hele tiden. Slik lærer du ikke norsk.

03.11.16 22:57, Mestermann no
Nei, man bør ikke forsøke å oversette direkte når det ikke er mulig. Og det er det ikke alltid. :-)

For å oversette setningen jeg brukte som eksempel over, med fortellende presens, "idet sangerinnen setter i med
det tredje Wagner-nummeret, står det helt klart for oss at vi burde gått nå", er det nok nødvendig å omskrive på
tysk. Den lar seg ikke oversette grammatisk 1:1. Men jeg regner med at du forstår hva som menes.

Mitt beste råd til deg er fortsatt at du slipper taket i tysken.