05.11.16 14:47
Stichwörter: aber, men, sondern
Hva er forskjellen på 'sondern' og 'aber'? Begge står listet her som 'men'.

05.11.16 17:17
Grunntanken / tankemønsteret av "sondern" er denne:

Utsagn "A" blir først fornektet for så å forklare in et utsagn "B" hva som "tvert i
mot" eller "snarere" virkelig er sant.

Mønsteret er altså:

IKKE "A" - MEN SNARERE "B"

Jeg var ikke tørst - men (snarere) sulten
Ich war nicht durstig, sondern (vielmehr) hungrig.

Jeg gikk ikke ned for å handle - men (snarere) for se Y igjen (som jeg hadde savnet
så lenge)
Ich ging nicht hinunter, um einzukaufen, sondern (vielmehr) um Y wiederzusehen (...)

Jeg var ikke spent på resultatene til Jorhaugs test - men (snarere) på hennes
reaksjon.
Ich war nicht gespannt auf die Ergebnisse von Js Test, sondern (vielmehr) auf ihre
Reaktion.

Jeg skal vise, at det ikke var X men (snarere) Y som begikk denne forbrytelsen.
Ich werde zeigen, dass es nicht X gewesen ist, sondern (vielmehr) Y, der...

Ved siden av mønsteret IKKE A, men snarere B, finnes der også mønsteret:

IKKE BARE A MEN OGSÅ B
Nicht nur..., sondern auch...

Ikke bare broren men også søsteren var med på dette!
Nicht nur der Bruder, sondern auch die Schwester waren beteiligt an dieser Sache..

Mønsteret ikke bare men også forekommer i alle mulige varianter:

Ikke bare ikke A - men også B
Ikke bare ikke A - men også ikke B
Ikke bare A - men også ikke B

Derimot er den første versjonen begrenset til "IKKE A MEN B". Det kan teoretsik også
forekomme "IKKE A MEN IKKE B". Men i så fall vill "IKKE B" ha samme betydningen som
"IKKE A":

Ich habe unser Vorhaben nicht ausgeplaudert, sondern vielmehr überhaupt nicht darüber
geredet.

Jeg har ikke sladret om våre planer men jeg har snarere ikke sagt ett eneste ord.

Det vanlige skjemaet ville jo vært:

Ich habe darüber nicht gesprochen, sondern eisern dazu geschwiegen.
Jeg har ikke tystet om dette, men tiet fullstendig.

Om du skal beherske dette, så burde du komme veldig langt ved å ta testen med "men
snarere" eller "men også". Går det an og supplere "snarere" eller også etter
"men", så er det "sondern" - ellers "aber".

Siden "sondern" er en spesiell form av "aber", går det vanligvis an å bytte ut
"sondern" med "aber" - men ikke omvendt (selv om det alt etter som kan virke litt
uhjelpen med "aber" istedenfor "sondern").

Om du ikke skulle være sikker en gang iblant så ty til bruken av "aber".

05.11.16 19:02, Geissler de
Litt kortere sagt:
Sondern blir brukt når to forutsetninger er oppfylt:
a) Den første leddsetningen inneholder en negasjon, og
b) utsagnene i de to leddsetningene utelukker hverandre.

Eksempler:
Das ist kein Hamster, sondern ein Meerschweinchen.
(En hamster kan ikke være et marsvin)

Das ist kein Hamster, abet süß ist es trotzdem.
(Et dyr kan godt være søtt, selv om det ikke er en hamster.)

05.11.16 19:04, Geissler de
Jeg er forresten ikke enig i at sondern kan erstattes med aber.

06.11.16 09:09, Wowi
Har du hørt eller lest svensk? La du merke til at svenskene sier "inte A utan B" som tilsvarer tysk "nicht A, sondern B"? Det blir ofte oversatt med "uten", men det er feil.

Eksempler som passer til været i dag:

Utan = men/sondern: Det är inte snön som är problemet utan kylan och halkan.
Utan = uten/ohne: Så tar du bort snön på bilen utan att använda skrapa.

06.11.16 13:10
Jag är lessen, jag förstår svenska inte alls ;-)

Men eksemplene dine forsto jeg jo godt til tross for at jeg ikke hadde vært dem var fra før av.

Ja, det ser ut til å være "just" det samme som "IKKE A MEN SNARERE B"

"Jättebra"...