13.11.16 15:05
Ich bin nicht sicher, wie diese Frage zu beantworten.

Erklären Sie die Verbstellung in dem Satzgefüge:

Auch wenn es mich immer wieder erschreckt hat, wie verschult das Studium ist, sind die Möglichkeiten schier unendlich, die man außerhalb des Lehrplans hat.

13.11.16 15:34, Geissler de
Setningen inneholder fire minutter verb: hat, ist, sind og igjen hat. Spørsmålet går
ut på å forklare hvorfor disse fire verbene står der de står.

13.11.16 16:36
Ja, det er det jeg er usikker på :-) Vet ikke hvordan jeg skal forklare det likssom

13.11.16 22:25, Geissler de
OK. Setningen består av fire leddsetninger.
Tre av dem er bisetninger: en kondisjonal ("wenn ..."), et indirekte spørsmål ("wie
...") og en relativsetning ("die man ..."). I tyske bisetninger står det finitte
verbet alltid sist, Det forklarer hvorfor "hat", "ist" og "hat" står der de står.

I hovedsetninger er den tyske regelen lik den norske: verbet står i posisjon 2,
uansett hva som står først. Den første posisjonen kan inntas av subjektet, objektet,
et adverbial, et partisipp eller -- og det er det som er viktig her -- en bisetning.

Sammenlign disse setningene:

Ich sitze im Garten.
Jeg sitter i hagen.

Weil das Wetter schön ist, sitze ich im Garten.
Fordi været er fint, sitter jeg i hagen.

Både på tysk og på norsk står subjektet ("jeg") bak verbet, fordi bisetningen
("weil") står foran.

Det samme gjelder hovedsetningen "sind die Möglichleiten schier unendlich", og det
forklarer hvorfor "sind" tilsynelatende står først.

14.11.16 02:25
Og Geisslers autokorrektur herjet igjen:
minutter -> finitte