03.04.06 09:25
Her dere mulighet for å oversette en kort norsk tekst til tysk?

03.04.06 14:08
Selvfoelgelig. Det er bare aa legge inn teksten her!