20.11.16 14:00, Klaxaa
Stichwörter: Verb
Hallo ich habe eine Frage:
"In einen Alter von 24 hatte Goethe seine Durchbruch als ein Schriftsteller bekam", in Anbetracht von Kongruenz soll ich
dann "bekam" oder "bekommen" brauchen? :)
Vielen dank.

20.11.16 14:38
hatte ... bekommen
Men man sier det ikke slik på tysk. Der holder med bare "hatte".
I tillegg til det er det tre feil. Prøv å finne noen av dem, vi hjelper og retter gjerne etterpå.

20.11.16 14:56, Klaxaa
"In ein Alter von 24 hatte Goethe sein Durchbruch als ein Schriftsteller bekommen."

20.11.16 14:58, Klaxaa
Ser det bedre ut nå? Nå skal det også være sagt at foredraget mitt om Goethe er ikke blitt retta, skrev det ferdig, la det fra
meg for å tenke på noe annet, og så nå har jeg plukket det opp igjen. Så har ikke fått språkvaska det, og de skrivefeilene
var pinlige.

20.11.16 15:25
Nei, faktisk litt verre:
a) jeg sa jo at det holder med bare "hatte". Sløyf bekommen.
b) Du må bøye ein foran Alter. Du gjorde det nesten riktig i den første versjonen. Bruk dativ.
c) Du må bøye sein foran Durchbruch. Durchbruch er maskulin, kasus er akkusativ (din første versjon passer til f., akk.)
d) Norsk er ofte nærmere tysk enn engelsk i uttrykksmåten. Hvordan må du forandre "als ein Schriftsteller" (som er den engelske uttrykksmåten) for at det skal bli den tyske uttrykksmåten?

20.11.16 15:55
In einem Alter von 24 Jahren hatte Goethe seinen Durchbruch als Schriftsteller.

Som utført i de forrige innleggene er der ikke plass til noe "bekommen" i den setningen. Grammatikalsk ville det blitt:

In einem Alter von 24 Jahren hatte Goethe seinen Durchbruch als Schriftsteller "bekommen".

Men som 14:38 allerede skrev: Det ville ikke blitt sagt på den måten. Det ville blitt ansett som feil - om læreren din er aldri så sikkert på at der kan eller skal stå noe "bekommen" - så tar han bare feil. Man "får" ikke et gjennombrudd i Tyskland - man har det.

20.11.16 16:00
:-(

Bravo, 15:56. Kunne du ikke vente på Klaxaas svar og rette etterpå? Nå har du ødelagt forsøket å få Klaxaa til å finne det rette svaret selv. Det er det hun/han lærer av.

20.11.16 16:41, Klaxaa
Men jeg kom fram til samme svar uansett. Jeg vet ikke hva min professor på universitetet hadde sagt til akkurat dette, men
dere har rett hva min lærer på videregående sa er totalt likegyldig når man skal studere tysk på universitetet.
Takk for hjelpa. :)

20.11.16 20:46
Um es ganz genau zu machen: "In einem Alter von ..." ist zwar sprachlich
korrekt, aber nicht wirklich idiomatisch. Vielmehr zieht man "in" und
"einem" zu "im" zusammen:

Im Alter von 24 Jahren hatte Goethe seinen Durchbruch als Schriftsteller.

20.11.16 20:55
"im" ist keine Verschmelzung von in + einem, sondern von in + dem. Es liegt also ein kleiner Bedeutungsunterschied in der jeweiligen Formulierung. Aber richtig, im Alter von ist häufiger, macht aber deswegen in einem Alter von nicht unidiomatisch.

20.11.16 22:33
Man kunne vel også brukt ordene erzielen eller erreichen om man absolutt ikke ville bruke hjelpeverbalet "haben". Men jeg samtykker med 14:38 at "haben" er mest brukt i sammenheng med Durchbruch. Så jeg er jo glad at 20:55 beviste at jeg ikke bommet i farsmålet mitt ved bruken av "In einem" istedenfor "Im" :-). Men også her ville jeg ikke benektet at "Im" er litt mere gjengse...

20.11.16 22:41
..så er jeg jo... Vet ikke hvorfor jeg ofte skriver i en annen rekkefølge enn den jeg tenker eller taler i 8-? Hva kan det være uttrykk for?

23.11.16 17:46
"Så jeg er jo ..." er en innledning til en slags konklusjon på noe som er omtalt tidligere.
F.eks.: "Det kunne gått fryktelig galt i den bilulykken, så jeg er jo glad for at jeg fortsatt er i live."

(I motsetning til "Så er jeg jo glad ..." som her betyr: "Og dessuten er jeg (jo) glad ...", noe som kan leses som en kortform av ("Og)så er jeg jo glad ..."