13.12.16 15:42
Stichwörter: male seg inn i et hjørne, sich versteigen
Hei, hvis man sier at 'han har malt seg inn i et hjørne', hva skulle det bety da? Finnes
det en tysk uttrykk til dette? Takk!

13.12.16 15:50
Er hat sich in die Ecke gedrängt.

13.12.16 21:29
Denne vendingen har i hvert fall jeg som tysker aldri hørt eller lest ....

Men jeg kjenner ikke til utrykket på norsk heller.

Skal det bety, at man sein Licht unter den Scheffel gestellt hat? At man altså ikke har roset seg selv men tvert i mot gjort seg og sitt bidrag mindre enn man henholdsvis den var?

13.12.16 21:47
Det betyr at man har brakt seg i en situasjon som det er vanskelig å komme ut av.
Konkret: man begynte å male gulvet fra inngangen, og nå er man i et hjørne, det er våt maling på gulvet, og man kommer ikke til inngangen og ut: man har malt seg inn i et hjørne.

13.12.16 22:38, Geissler de
Jeg har heller aldri hørt uttrykket som 15:50 foreslår.

Mitt Vorschlag: Er hat sich verstiegen.

Det betyr at noen har klatret opp til et sted som det er vanskelig å komme seg ned fra på
egenhånd.

13.12.16 23:44
OK, da har jeg forstått hva som er ment selv om jeg aldri har hørt vendingen på norsk før heller.

Kanskje en kunne sagt også - men i en mere overført betydning: "Er hat sich in eine Klemme gebracht". "Er hat sich in eine ausweglose Situation gebracht." Wörtlicher: sich verklettern, sich verklimmen. Unter Umstände noch auch "sich festklettern", "sich selbst Schach matt setzen", "sich in eine Sackgasse manövrieren", "sich festfahren", "sich selbst in die Enge treiben (lassen)

Noe sånt noe kanskje?

15.12.16 08:00
Vielleicht kann auch ein Ausdruck aus der Fussballsprache helfen: Sich ins Abseits begeben oder stellen.
Mvh RS.de

15.12.16 11:55
Hei alle sammen,
selv om det ikke finnes noen tysk uttrykk til det, forstär jeg nä hva det mener. Takk
skal dere ha!